بازداشت چند عضو گروه‌هاى فشار نزدیک به رهبر ایران به اتهام جاسوسى براى اسرائیل
منابع خبرى در ايران از بازداشت تعدادى از اعضاى گروه‌هاى فشار نزديک به على خامنه‌اى رهبر جمهوری اسلامی ايران طى هفته‌هاى اخير به اتهام جاسوسى براى سازمان اطلاعات اسرائيل "موساد" خبر دادند.

 1 2 3 4 5  ...