بيانيه 180 اساتید دانشگاههای کردستان در محكوم كردن حمله ترکیه به عفرين
بیش از 180 نفر از اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاههای سنندج و کرمانشاه، با صدور بیانیه‌ای حمله‌ی ارتش و نيروهاى وابسته به دولت ترکیه را به کانتون عفرین را محکوم کردند.

 1 2 3 4 5  ...