همدردی فعالان مدنی ورسانه ای کردستان با آسیب دیدگان حادثه پلاسکو
ابرازهمدردی جمعی ازفعالان مدنی ورسانه ای کردستان با آسیب دیدگان حادثه"پلاسکو"درتهران.

 1 2 3 4 5  ...