بچه‌هایی که به جرم مادر، زندانی شده‌اند
کودکانی که به جرم داشتن خانواده‌های مجرم زندانی‌اند، و سال‌های آغازین زندگی‌شان را در پشت میله‌های سرد زندان به سر می‌برند.

 1 2 3 4 5  ...