وزارت ارشاد مجوز می دهد، اما کنسرت ها لغو میشود
نامه اعتراضی بالغ بر 500 فعال عرصه موسیقی به وزیر ارشاد مبنی بر برخورد با عوامل لغو کنسرت ها در کشور.

 1 2 3 4  
پربیننده ترین ها ‌