فراخوان اعتصاب عمومی به منظور آزادی بازداشت شدگان روزهای اخیر

فراخوانی جهت اعتصاب عمومی در کوردستان ایران به منظور آزادی کامل دستگیرشدگان روزهای اخیر صادر شد.
متن فراخوان به شرح ذیل است:

اطلاعیە:

٭ ابراز حس همدلی و شادی جرم نیست ٭

برگزاری مراسمات جشن و سرور در شهرهای کوردستان ایران در اثنای انجام همەپرسی استقلال جنوب کردستان از عراق، بە دستگیری شمار کثیری از مردم از سوی نهادهای امنیتی انجامید.

استقبال مسالمت آمیز مردم کورد در ایران از تحقق روندی دمکراتیک در کشور همسایە، بیانگر رشد هنجارهای دمکراتیک و انسان محور بودە و نمیتوان آنرا ضدیت با کلیت جامعەی ایران پنداشت.

کوردها ملتی کهن در شکل گیری تمدنهای خاورمیانە بودە و همزیستی با دیگر ملل از افتخارات انها بشمار می آید.

دستگیری مردم کوردستان ایران بە بهانەی حمایت از برادران و خواهرانشان در آنسوی مرزهای ایران، امریست کە در درازمدت بە منافع ملی ایران سودی نخواهد رساند. لذا از همەی مردم کوردستان ایران، نمایندگان واقعی مردم در مجلس، وکلای دادگستری، فعالین مدنی، دانشجویان، کسبە و بازاریان خواستاریم کە روز دوشنبە مورخ ۱۰ مهرماە با اعلام تحصن سراسری و تعطیلی بازار، فریاد حق خواهی دستگیرشدگان جشن همەپرسی در کوردستان ایران را بە فراموشی نسپارند.

کمپین حمایت از دستگیرشدگان همەپرسی در کوردستان ایران

8 مهرماه 1396 شمسی

برابر با 30 سپتامبر 2017
برگرفته از فیسبوک رفیق آمانج صلواتیPM:11:34:30/09/2017
‌ ‌ 536 ‌‌بار دیده شده‌‌