تجارت رسمی سکس در ایران

تهیه و تنظیم/ آرام محمدی

آسونیوز/ افشای مطالبی از تردد توریستها به خانه های عفاف در شهرهای زیارتی از جمله مشهد و قم، بازتابهای گسترده ای در شبکه های اجتماعی را بدنبال داشت. طبق گزارشی که روزنامه شهروند منتشر کرد، فقط در مشهد بالغ بر 6000 مسافرخانه غیر مجاز وجود دارد که پذیرای توریستهای عمدتا مسلمان بویژه از کشور عراق هستند.

در این اماکن که بعضا تحت نظر و تدابیر برخی از ارگانهای مختلف نیز بوده، عده ای سودجو "دلال سکس" به صورت علنی و آشکارا اقدام به فروش آزاد سکس میکنند. در همین خصوص، یکی از معاونین سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، این امر را تائید کرده است. محمد محب خدایی "از معاونین سازمان میراث فرهنگی و گردشگری" با اشاره به رکود ارزش ریال اعلام داشت: ورود گردشگران عراقی، جمهوری آدربایجان و افغانها به ترتیب "90، 70 و 40" درصد رشد داشته است و این رشد در سه حوزه زیارت، سلامت و تجارت میبآشد.

اکنون صنعت گردشگری ابعاد تازه ای بخود گرفته و تخلفات آشکار و غیرقانونی مسئولین حکومتی در خصوص فروش خانه های سکس در شهرهای زیارتی، این صنعت را به حاشیه کشانده است. گزارشات حاکی از آن است که، عمده زائران عراقی محل اسکانشان را در شهرهای زیارتی به شرط حضور زنان ایران جهت "صیغه" انتخاب میکنند و به آسانی به این اماکن غیر مجاز دسترسی دارند.

در همین راستا، پیشتر نیز علم الهدی نماینده خامنه ای در مشهد اعلام کرده بود "مردان عراقی که برای زیارت به مشهد میآیند و زنان ایرانی که صیغه موقت آنها میشوند و با آنها همبستر شوند، هم ثواب دارد و هم اینکه تبرک است. زیرا چون از عراق آمده اند بوی کربلا و امام حسین را میدهند"

سابقه فروش خانه های سکس به دو دهه ی پیش و به زمان هاشمی رفسنجانی برمیگردد. رفسنجانی رئیس جمهور وقت ایران "صیغه را بعنوان راهکاری برای مقابله با مشکلات جنسی جوانان نام برد" اما این مسئله برای جوانان و شهروندان ایرانی یک شوک محسوب شد. این مهم، در آنزمان نوعی تحقیر و اهانت به جامعه زنان تلقی میشد و اعتراض تعدادی از ائمه و همچنین شهروندان ایرانی را برانگیخت. اما رفته رفته مسئله صیغه به طور جدی دنبال شد و وجه شرعی و قانونی نیز به آن دادند.

صیغه در اسلام و مذهب شیعه به معنای "متعه یا لذت بردن است" یعنی معامله مالی کوتاه مدتی در مذهب شیعه میبآشد. در این معامله میبآیست هم مدت و هم مبلغی که از سوی زن تائین میشود، قرار معین باشد. این امر، برای دیگر مسلمانان حرام و قبیح اعلام شده است و تنها در عالم تشیع اثنی عشری و برای زنان مجرد تائین شده است. در رژیم اسلامی تعدادی از آیت الله ها و مراجع نیز این مهم را کاری ثواب دانسته و حتی رسما  این نوع تن فروشی را تشویق می کنند.

صیغه در سال 1391 رسما قانونی شد و در ماده 21 قانون حمایت از خانواده "نکاح موقت بر اساس احکام شریعت و قانون مدنی" جایز و روا شناخته شد. طبق این قانون صیغه نیازی به تائید و ثبت قانونی ندارد و با رضایت طرفین و ذکر کلمات فارسی و عربی صورت میگیرد. ضمنا بر اساس سن زنان و یا اجازه ولی یا پدر که در ازدواج معمول است، نیازی نیست و در این رابطه هر زنی میتواند تن خود را به هر کسی که میخواهد بفروشد.

بیشترین گروهی که این امر "صیغه" را پذیرفته اند، چندین گروهند: 1- مردانی که با داشتن همسر تمایل به رابطه جنسی با غیر همسر خود را دارند. 2- زنان تن فروشی که در هر جامعه ای حضور دارند و این امر را حق خود میدانند و صیغه شدن را نه برای حکم شرعی آن بلکه بخاطر ترس از اجتماع پدیرفته اند. 3- زنان مذهبی ناآگاهی که به علت هجمه تبلیغاتی حکومت، آنرا ثواب میدانند. بدین معنی هم دارای لذت معنوی است و هم نفع مادی دارد. 4- زنان فقیری که تنها نان آور خانواده هستند و از روی ناچاری تن فروشی میکنند.

با این وجود، محمد قانعی فر رئیس اتحادیه هتلداران نیز حضور زوار عرب را در مسافرخانه ها "خانه های عفاف" را تائید میکند. این امر نشان از آنست که، دولت و مسئولین نظارت کامل را بر این خانه ها را دارند. اما با وجودی که دست اندرکاران حکومتی از وجود این نوع تن فروشی علنی و زیر نظر دولت و ارگانهای مرتبط مطلع و آگاهند، اقدام در این رابطه را با منافع ملی کشور در تضاد دانسته و آنرا موجب نگرانی میدانند.PM:09:35:29/08/2018
‌ ‌ 3764 ‌‌بار دیده شده‌‌