در آستانه 25 نوامبر روز جهانی خشونت علیه زنان/ زن زجر و نفرت!

 

ن/ ندا آتش باز

کارشناس ارشد زیست شناسی ، فیزیولوژی جانوری دانشگاه ارومیه

زن تلفیقی از زجر و نفرت اجباری، زن را چگونه تعریف می‌کنیم، زن کیست؟ ... زن چیست؟ ... شاید در نگاه اول هر دو سوال در نگاه خواننده یک سوال را تداعی کند ولی در سوال اول ما زن را در یک چهار چوب انسانی قرار داده‌ایم و در ابعاد انسانی بدون هیچ تبعیض و نسبیت و آپارتایدی به دنبال یک تعریف منطقی و مقبول برای با ارزش‌ترین موجودیت در این جهان هستیم.

ولی وقتی با سوال دوم روبه رو می‌شویم، سوالی که تنها در حکومت فاسد و منسوخ جمهوری اسلامی ایران به کار برده می‌شود. ابتدا به دنبال جواب سوالی هستیم که از جوانب این سوال ایجاد می‌شود که چگونه یک انسان را با قیاس اشیاء به مانند عروسک در یک سوال قرار می‌دهند؟ پس اول از سوالی که در ذهنمان ایجاد می‌شود شروع می‌کنیم که چرا در این کشور، زن یک عروسک اسلامی قلمداد می‌شود. با کمی تأمل در کلاف فاسد رژیم جمهوری اسلامی ایران به جواب این سوال می‌رسیم. گمان نکن از روی کینه این گونه سخن می‌گویم، بلکه این گونه سخن می‌گویم چون تنها سلاح ما زنان صدای ماست و نفس درون قلم ما، صدایی که از اعماق وجود ما منشأ می‌گیرد! این درد مانند یک غده در سینه‌مان است و هیچ تعلقی به ما ندارد و یک اجبار است! و این یک نوشته معمولی نیست بلکه یک بغض خفه شده است و یک فریاد در بن‌بست زندگی استثماری و جبری جمهوری اسلامی ایران است که تو را در عمق فاجعه روح زخمی‌ات فرو می‌برد و مشتی محکم بر دهان سردمداران این رژیم فاسد و خونخوار است.

در این سرزمین بسته با این امت دیندار محور تمامی اصول دین برپایه سوءاستفاده‌های جنسی و ابزاری و تمثیل‌های متحقرانه اجتماعی نسبت به ما زنان در چهارچوب تعلیمات دینی رژیم جمهوری اسلامی ایران می‌باشد که به مانند خونی مسموم در رگ‌های اجتماع جریان دارد و محصول آن یک اجتماع بیمار است! با رهبری دینی و تیرانی و جبر گرا به شیوۀ آبسولوتیسم و زمامداری نامحدود بر پایه استثمار زن در هر زمینه‌ایی از جمله جنسی، فکری، جسمی و روحی و شکنجه‌های وحشیانه در زندان‌ها و هر آنچه که به تمییز یک انسان از حیوان منتهی می‌شود! این حکومت فاسد سالیان متمادی به مانند سوراخ کردن یک سنگ توسط قطرات آب با تعلیمات مسموم و تزریق افکار فاسد دینی در مدارس، محافل و مساجد و تمامی تجمعاتی که می‌توانست مکانی برای بهبود کیفیت زندگی و بهبود افکار عمومی تبدیل شود، ذهن خام این ملت را بیمار کرده و در ضمیر ناخودآگاه آن‌ها که خطرناک‌ترین مرکز حکومت فکری یک شخص است رخنه کرده و زن را به یک عروسک ضعیف و بی ارزش تبدیل کرده‌اند تا جایی که بعضی از ما این گونه بودن را برگزیده‌ایم و این سرنوشت جبری را پذیرفته‌ایم. تا جایی که حتی خودمان به این رول اجباری باورمان شده و هنوز به توانایی‌های خود پی نبرده‌ایم.
این حکومت فاسد با طرفدران اپورتونیسم و فرصت طلب تنها به ترویج تعلیمات دینی با قربانی کردن زن به شکل یک عروسک اسلامی پرداخته است تا جایی که حتی با اشتغال زایی اسلامی به نفع آخوندان و جیره‌خوران و آخوند زادگان و مزدوران با نام
"صیغه" ارزش زن را زیر افکار پوسیده و متحجرانه اسلامی خود لگدمال کردند چرا؟! چون قانون اسلامی اجباری در ایران طرفدار حق مردان این سرزمین می‌باشد! مردانی که زادۀ زن هستند! و فضای کشور را به سمتی سوق داده‌اند که یک نکته را در ذهن ما زنان تداعی می‌کند، اینکه یادمان باشد انسان‌ها امروز دو جنس‌اند یا زن یا نامرد! قانون گذاران این حکومت فاسد بهتر است در افکار مضحک و متحجرانه خود بچرند چون هرزگی آب و نان سران این حکومت می‌باشد و در صدد ایجاد محیطی مطابق با این افکار هستند، متجاوزانی که زن ایرانی را در نگاه‌های هرزه خود لگدمال می‌کنند. حتی در تعلیمات دینی نیز می‌بینیم از زن به عنوان ابزاری جنسی در افکار فاسد و متخیلانه خود با نام حوری یاد می‌کنند، و متأسفانه خیلی از زنان به ظاهر انتلکتوال آن هم از نوع اسلامی که به گمان خود دریچه‌ای از روشنفکری به روی انسان گشوده‌اند نیز تن به این رذالت اجتماعی و حقارت انسانی داده و در بسیاری از این مبانی و مفاهیم ضد زن همراه شده و تسلیم این افکار پوچ و ابلهانه شده‌اند.
در اینجا باید در نظر داشت که این زنان به مانند دسته تبر با خیانت خود شروع به قطع درختان سبز این سرزمین کرده‌اند و خائنی بیش نیستند! ما با حکومتی توتالیتاریسم روبه رو هستیم که با اهداف تمامیت خواهی بر تمام شئون عمومی و رفتارهای خصوصی ما زنان بیش از مردان جامعه دخالت دارد تا جایی که قوانین اجتماعی را با به حقارت کشیدن زن در تمام حقوق شهروندی و مادری و همسری و دختری و حتی دینی تنظیم کرده‌اند و برای او در تمامی امور تصمیم گیری می‌کنند و این دخالت‌های احمقانه را از طریق همان زنان خائن و آموزه‌های زناشویی دینی از طریق مردان بر ما زنان اعمال می‌کنند! ما زنان باید در تمامی محافل به خصوص محیط‌های آموزشی دانشگاهی، کارگاه‌ها، آرایشگاه‌ها و هر اجتماعی حتی دو نفره! که در آن به بحث و صحبت می‌نشینیم به شیوه دیالیتیک به بررسی و روشن کردن حقوق انسانی خود بپردازیم تا جایی که در تمامی سرزمین‌مان زمزمه آزادی و رهایی از قفس اسلامی تیرانی شنیده شود و فکر و منطق تمامی زنان سرزمین‌مان ایران تغییر کند و در حرکتی به صورت دمونستراسیون به عرضه حقیقت وجودمان و درستی راهمان بپردازیم و احساسات و مقاصدمان را به صورت علنی بیان کنیم و این هدف تنها زمانی به صورت خودجوش ایجاد می‌شود که این تغییر را از خودمان و مباحث و جدل‌های بین خودمان با رفع اشتباهات یکدیگر و رسیدن به حقیقت ایجاد کنیم. باید همه دنیا به این موضوع آگاه شود که ما زنان ایران به صورت یک رادیکالیسم مثبت در جهت تغییر سیستم و نظام حکومت اسلامی دیکتاتوری جمهوری اسلامی ایران هستیم.
زنان سرزمینم ما با باید زندگی خود را بر پایه اعتقاد بر راسیونلیسم و عقل گرایی بنا کنیم و اصول و شیوه زیبای زنانه خود را با تکیه بر اصول عقلی و منطقی در اندیشه، رفتار و گفتار بنا کنیم و به اشک‌های خود در این آکواریوم به مانند یک ماهی که زنده است و فقط زندگی می‌کند پایان دهیم. با کمی دقت و کنکاش در حکومت فاسد جمهوری اسلامی ایران متوجه می‌شویم این بنا به ترویج این متجاوزان با زن به شیوه راسیسم و تبعیض در تمام زمینه‌ها رفتار می‌شود و زنان سرزمین‌مان را به جهتی که همسو با اهدف فاسد این حکومت است سوق می‌دهند تا زنان تن به هر حقارتی که در شأن سردمداران این حکومت است بدهند چرا؟ . . . چون قدرت تفکر و تعقل ما را محبوس کرده‌اند و خودمان نیز به این روال اجباری باور کرده‌ایم و به یک روال عادی مبدل گشته تا جایی که زنان سرزمین‌مان حتی تن به تن‌فروشی بدهند تا در باتلاق فقری که محصول انقلاب ننگین جمهوری اسلامی ایران است تنها نفس بکشند و زنده بمانند تا جایی که خدا نیز به حال زنان سرزمینم بخندد!
بیدار شو از این خواب تا حداقل فردا دخترت قربانی سکوت امروز تو نشود تا حداقل زمان فرارسیدن مرگت چیزی برای حسرت نداشته باشی! یادت باشد که هیچ کس نمی‌تواند یک کوه را به بند بکشد پس قوی باش و این سکوت را بشکن! و خودت را محدود به این دنیای حقیرانیه اسلامی این حکومت تیرانی نکن نه در جامعه به صورت علنی بلکه در دنیای افکارت، بلکه در اعماق وجودت، خودت را از این بند رها کن و خودت باش و عظمت خودت را بیاب! زنان سرزمینم بیدار شوید و بدانید این حکومت فاسد می‌خواهد از ما چیزی بسازد که نیستیم و با آن غریبه هستیم یک هیچ مطلق همانند اصل حکومت جمهوری اسلامی ایران! چیزی که روحیه سپتی‌سیسم آن هم در جهت انکار حقوق خودمان بر پایه اصول قواعد فاسد و غلط حکومت جمهوری اسلامی! که در برخی موارد از روزنه ناآگاهی و احساسی برخی از زنان سرزمینم وارد شده و آن‌ها را همسو با عقاید فاناتیسم و تعصب‌گرایی و عقاید پوسیده و کهنه خود کرده‌اند و این نیز ناشی از عدم اتحاد زنان و اتحاد تفکر اجتماع زنان می‌باشد. زنان ایرانم ما باید از درونمان جرقه روحیه آزادی خواهی را بزنیم و با شیوه ساتیاگراها به مقاومت بدون خشونت و مقاومت مدنی و دعوت به آن بپردازیم و این سکوت را بشکنیم! این راهسیت که باید آن را بسازیم و ریشه آن را در وجود خودمان تقویت کنیم پس از خودمان شروع کنیم و نفرت و حس کینه و حسد را نسبت به همجنس خود از بین ببریم تا به یک اتحاد قلبی و فکری در اجتماع قدرتمند زنان برسیم و برای گرفتن حق‌مان با آیین پاسیفیسم و احتراز از جنگ و هدف صلح جویی قدم در راه این جنگ مدنی و نافرمانی در چهارچوب نقض مقاصد آنارشیستی قرار دهیم تا دید جهان را به آزادیخواهی زنان ایران خیره کنیم، در این راه چون ما با یک حکومت دیکتاتور و جنایتکار با رهبری تیرانی و جبار روبه رو هستیم، پس باید در هر حرکتی دقت کنیم و بدون فکر و با احساسات حرکتی نکنیم و هیچ روزنه‌ایی برای ورود افکار و تعالیم مسموم قرار ندهیم! این جنگ تنها در وجود ما زنان و ایستادگی ما در برابر هر ناحقی صورت پذیر است و عصاره اتحاد قلبی و فکری اجتماع زنان ایرانم می‌باشد و نتیجه آن ایجاد یک موج بدون توقف است و تا به زیر کشیدن قانون گذاران این حکومت فاسد ادامه دارد. نفس در قلم و فکر ماست و این یک اصل است. هدف از این مبارزه تغییر آرایش و چیدمان نگرش اسلامی منحرف بر زن می‌باشد. پس همگی این سکوت را می‌شکنیم و قدم در راه این اتحاد قلبی و فکری می‌گذاریم.

PM:01:37:20/11/2018
‌ ‌ 1062 ‌‌بار دیده شده‌‌


پربیننده ترین ها ‌