از ابتدای سال جاری تا کنون 280 هزار کارگر قطعه ساز از کار بیکار شده اند

آسونیوز/ به اذعان آرش محبی نژاد "دبیر انجمن صنایع همگن و نیرو محرکه و قطعه سازان"، از ابتدای سال جاری تا کنون 280 هزار نفر از کارکنان و کارگران صنعت قطعه سازی در ایران از کار بیکار شده اند. محبی نژاد ضمن تائید این خبر که  400 واحد تعطیل و نیمه تعطیل مرتبط با قطعه سازی خودرو در کشور وجود دارد، اعلام کرد که از این تعداد پرسنل بیکار شده صنعت قطعه سازی، 130 هزار نفر با تعدیل نیرو و همچنین 150 هزار تن دیگر با تعلیق قرار داد مواجه هستند. اما آمارهای غیر رسمی از پیش بینی بیکاری 400 هزار نفر از کارگران و پرسنل صنعت قطعه سازی در ماه های آتی سخن به میان میآورند.

محبی نژاد به مطالبه معوقات و سررسید گذشته قطعه سازان که رقمی بالغ بر 5 هزار میلیارد تومان است اشاره کرد و مجموع مطالبات قطعه سازان را از خودروسازان را رقمی بیش از 20 هزار میلیارد تومان عنوان کرد. این کارگزار رژیم همچنین بیان داشت، خودرو سازان 60 درصد نسبت به برنامه کاری خود در قیاس با سال گذشته افت کاری داشته اند و اگر به همین روال این وضعیت ادامه یابد، تولیدات آنان قطعا به صفر خواهد رسید.PM:02:37:11/01/2019
‌ ‌ 303 ‌‌بار دیده شده‌‌