40 سال شکنجه و تحقیر شهروندان ایرانی از سوی رژیم اسلامی ایران

ن/ آرام محمدی

آسونیوز/ طی روزهای اخیر اخبار و گزارشاتی در شبکه های اجتماعی و برخی از خبرگزاریها مبنی بر شکنجه اسماعیل بخشی یکی از نمایندگان کارگران و دیگر بازداشت شدگان شرکت نیشکر هفت تپه توسط وزارت اطلاعات، افکار عمومی را متوجه خود کرده است. هر چند وزارت اطلاعات با در اخیتار داشتن رسانه های داخلی و خارجی و تسلط بی شائبه بر رسانها و فضای مجازی و همچنین با اعمال نفود در نهادها و دیگر ارگانهای دولتی و خصوصی و حتی سیطره آن بر دستگاه قضایی ایران، اقدام به شکنجه اسماعیل عبدی و دیگر زندانیان را رد کرده است، اما تجربه و آزمون 4 دهه زمامداری رژیم اسلامی و اعدام صدها و هزاران نفر  را بدون برگزاری دادگاهی صالحه، و یا انتشار برخی از تصاویر شکنجه زندانیان سیاسی و غیر سیاسی در زندانها و بازداشتگاه های امنیتی اطلاعات و سپاه، همچنین سرکوب های شدید اصناف مخلف کشور، تشدید فشار بر اقلیتهای مذهبی و ملیتهای ایرانی، گویای واقعیتی اجتناب ناپذیر میبآشد که شکنجه در بیدادگاه و مراکز امنیتی ایران با هیچ زندان و حکومتی در جهان قابل قیاس نیست.

در همین راستا، در روزهای گذشته کمپینی با عنوان "من هم شکنجه شده ام" به طور چشمگیری در شبکه های اجتماعی گسترش یافت و جمع کثیری از زندانیان سیاسی گذشته، شهروندان مدنی، برخی از زندانیان کنونی محبوس در زندانها، از شکنجه خود در دوران حبس در زندانهای رژیم اسلامی سخن به میان آورده اند. افشاگری کاربران اجتماعی در خصوص شکنجه در بازداشتگاه های ایران، موجب ترس، وحشت و در عین حال واکنش برخی از کارگزاران رژیم اسلامی شده است. در این میان حسین شریعتمداری با بیان اظهاراتی در خصوص تحریم برخی از شبکه های تروریستی وابسته به وزارت اطلاعات ایران را از سوی اتحادیه اروپا را ناشی از افشاگری اسماعیل بخشی میداند. شریعتمداری در سخنانی بهت انگیز، افشاگری اسماعیل بخشی را بی ادعا دانسته و آنرا هماهنگی قبلی وی "اسماعیل بخشی" با رسانه های خارجی میداند.

موضوع و مسئله شکنجه در ایران از زمان بر سرکارآمدن و به قدرت رسیدن حکام رژیم اسلامی "40 سال" متولی ابداع، و کماکان نیز اقدام به اعمال شکنجه های غیر قانونی و غیر انسانی در بازداشتگاه ها و زندانهای حکومتی میکنند. گویی ماهیت و ساختار این رژیم با شکنجه و میزان غیر قابل تصور آن و در عین حال غیر قابل انکار، با هویت آنان گره خورده است. در حکومت اسلامی شکنجه زندانیان و حتی شهروندان مدنی، تحت لوای مذهب صورت میگیرد و توجیه این عمل غیر انسانی و شنیع، با شریعت و دین توجیه میشود. شکنجه از بدیهی ترین و ابتدایی ترین و همچنین جزو اصول اولیه حقوق بشر اسلامی در ایران بوده و دستاورد 40 سال نظامو از دست پخت به اصطلاح تئوریسنهای رژیم محسوب میشود.

بر اساس آمارهای ثبت شده و همچنین با استناد به شواهد و قرائن موجود، تا کنون بالغ بر 120 هزار نفر از طیف های مختلف در زندانها و بازداشتگاه های امنیتی رژیم چه از لحاظ روحی و روانی و همچنین جسمی، قربانی خشونت مهندسی شده و سیستماتیک نیروها و ارگانهای امنیتی شده اند. تبعات و پیامدهای ناشی از شکنجه شهروندان در زندانهای رژیم را بر خانواده ها و قربانیان این امر را نباید نادیده گرفت. در همین ارتباط، در طول 40 سال زمامداری و سلطه حاکمه رژیم بر شهروندان ایرانی، سازمان ملل موضوع شکنجه در ایران را 65 بار محکوم کرده است. خود این مهم، دلیلی قاطع است بر این ادعا. همچنین، صدها و هزاران اطلاعیه، یاداشت، خاطرات زندانیان شکنجه شده در زندانهای ایران و غیره را نیز میبآیست به این مقوله افزود.

افشاگری زندانیان شکنجه شده هنگام حبس، موجب تنویر افکار عمومی و نهایتا منجر به اعتراضات و قیام های گسترده اجتماعی در اقصی نقاط ایران شده است. بازتاب سیاسی و اجتماعی و رسانه ای شدن شکنجه در زندانهای رژیم اسلامی ایران و همچنین توجه جامعه جهانی بلاخص نهادهای حقوق بشری در داخل و خارج از ایران، به مخمصه و بحرانی جدی در فراروی مسئولین و نهادهای امنیتی قرار گرفته است.PM:04:07:11/01/2019
‌ ‌ 630 ‌‌بار دیده شده‌‌