بخشی از متن ترجمه شده سخنان رفیق جانباخته کاک صدیق کمانگر به مناسبت 26 بهمن روز کومه له

آسونیوز/ سخنان کاک صدیق کمانگر در راستای گرامیداشت 26 بهمن روز کومه له و پیش از جانباختن "ترور" ایشان بوده و همچنین اشاره ای به پایان جنگ ویرانگر 8 ساله ایران و عراق و تبعات و پیامدهای ناشی از آن بر توده های زحمتکشان و مردم رنجدیده دارد.

رفقا و مهمانان گرامی از طرف خودم "صدیق کمانگر" و همچنین به نمایندگی از کمیته مرکزی "26 بهمن روز علنی شدن مبارزات کومه له" را به شما مهمانان و حضار گرامی تبریک و شادباش میگویم. از زمان 26 بهمن 1357 خورشیدی که کومه له فعالیتها و مبارزات خود را علنی کرده تا کنون نزدیک به 10 سال میگذرد "منظور از سال 57 تا سال 67 و بیشتر، یعنی پیش از جانباختن رفیق صدیق".

در چنین روزی "26 بهمن" که همزمان بود با جانباختن رفیق مبارز و خستگی ناپذیر کومه له "کاک محمد حسین کریمی" کومه له فعالیت و مبارزات خود را به صورت علنی و آشکارا آغاز نمود. به همین منظور از آنزمان تا کنون، این روز به عنوان "26 بهمن روز کومه له" نامگذاری شده است. ما در شرایطی دهمین سال فعالیت کومه له را گرامی میداریم، که مدت 7 ماه از پایان جنگ ایران و عراق میگذرد. جنگی که در اصل ویرانگر، و بر خلاف ادعای حکام رژیم اسلامی و برعکس تمامی تبلیغات رژیم ایران، زندگی، معیشت و مطالبات کارگران را به درازای 8 سال به نابودی کشاند.

جان و مال میلیونها انسان را با تهدید و نابودی روبرو کرد. در این جنگ ویرانگر، نزدیک به یک میلیون کشته، بالغ بر یک میلیون نفر دیگر مصدوم، مجروح و نقص عضو شدند. همچنین بالغ بر 3 میلیون نفر آواره شده و سرانجام کوهی از درد و غم و بدبختی را بر دوش زحمتکشان و توده های مردمی برجای گذاشت. نهایتا هفت ماه از پایان جنگ ایران و عراق گذشت "منظور سال 67 است، پایان قطعنامه" سرانجام رژیم اسلامی از جنگ دست کشید و سرافکندگی خود را در این جنگ جنایتکارانه و ویرانگر پذیرفت. و پس از آن موجی از شادی و خوشحالی مردم، تمامی کوچه ها و خیابانهای شهرهای ایران را فرا گرفت. اما مسبب اصلی و بانی تمامی بدبختیهای ناشی از جنگ و ناکارآمدی رژیم، کسی نیست بجز حکومت اسلامی.

شنیدن خبر پایان جنگ ایران و عراق به معنای سرافکندگی و بی کفایتی این رژیم درنده، و همچنین از طرفی، به معنای مژده ای برای مردم، مبنی بر شکست ابتدایی ترین و اصلی ترین دشمن آنان بود "منظور دشمن مردم". سران جنایتکار رژیم اسلامی که در میدان جنگ و نبرد جنایتکارانه ایران و عراق که نتوانستند به آرزوهای ضد انسانی خود برسند و پس از 8 سال جنگ خونین، مجبور شدند در مقابل اعتراضات و نارضایتی توده های عظیم مردمی سر تعظیم فرود آورده و شکست سرافکنانه خود را بپذیرند. اینبار از ترس و وحشت اعتراض توده ها و اجتماعات کارگری و نیروی طبقه زحکمتکش جامعه، که 8 سال از ابتدایی ترین حق زندگی خود، توسط رژیم اسلامی محروم شده بودند "منظور در جریان جنگ 8 ساله ایران و عراق" و هر اقدام اقتصادی و اجتماعی آنان را فدای بی تدبیری در جنگ 8 ساله نمود و ابتدایی ترین حقوق آنان در نبرد خونین و ویرانگر 8 ساله، از سوی رژیم اسلامی به تاراج و یغما برده شد...

ترجمه به فارسی/ آرام محمدی.AM:09:48:09/02/2019
‌ ‌ 593 ‌‌بار دیده شده‌‌