چهل سال کابوس زیر سایه جمهوری اسلامی!!!

*مردمان آزادیخواه ایران*
*ملت مبارز کوردستان*
*جوانان، نخبگان، معلمان و بازاریان و دانشجو و دانش آموز و همه اقشار آگاه مردم شهرستان بانه*
در مقطعی حساس و تاریخی به یاد چهل ساله کابوس حکومت مُرتد دینی به اسم جمهوری اسلامی قدم برمی داریم، که وضعیت اسفناک اقتصادی و معیشتی، اختلاص و فساد و تضاد طبقاتی، و حقوق شهروندی و زندانی کردن روشنفکران و فعالان حقوقی و زیستی و مدنی در اوج خود قرار دارد.
چهل سال پیش در چنین روزهایی مردم ایران و کوردستان به امید زندگی بهتر و آزادی و رفاه بیشتر برعلیه رژیم پهلوی به خیابان ها آمدند.
اما استبداد جهل دینی و آیت الله ها، در راس آنها شخص خمینی سوار بر احساسات و خواست مردم شد و با وعده های دروغین، راه و هدف  اصلی انقلاب مردم ایران را که راه آزادی و برابری بود به چالش کشیدن و منحرف کردند.
و اما....
جنبش آزادی خواه کوردستان در و رهبران و احزاب سیاسی کورد، که تاریخ مبارزه سیاسی برعلیه رژیم قبلی را هم داشتن و چه احزاب و جریانهای نو سیاسی کوردستان که در آن زمان تاسیس شده بودند، در رابطه با به انحراف کشیدن انقلاب مردم آزادی خواه ایران و کوردستان توسط رادیکالیسم دینی هشدار داده بودند.
اما جو حاکم بر جامعه در آن زمان و دروغ رهبران سوار بر اعتراضات مردم در راس آنها شخص خمینی، این هشدار و توصیه های جنبش های سیاسی کورد نادیده گرفته شد و غیر از مردم کوردستان، در هیچ جای دیگه ایران به طور جدی مورد توجه قرار نگرفت.
حاصل این انقلاب مردمی به یک انقلاب دینی تغییر کرد و در چهارچوب یک ریفراندوم ساخته و نمایشی، در ۱۲فروردین ۵۸ مردم کوردستان بر اساس روشنفکری سیاسی و پی بردن به ماهیت  دیکتاتوری جمهوری اسلامی، پی برد و کمترین مشارکت را در ریفراندوم، نسبت به بخش های دیگه ایران داشت.
و به جمهوری اسلامی ایران نه گفتند.
بعد از چهل سال؛ تازه به تازه ماهیت این نظام برای دیگر ملت و قوم های ایران روشن شده و واقعیتی که ملت کورد چهل سال پی بردند؛ دیگر ملتها و اقوام ایرانی و جامعه جهانی پی می برد.
حکومتی که با سیاست جنگ افروزی در جهان و گرسنه کردن مردم ایران و بازداشت و اعدام کردن منتقدان خود؛و تضاد و تبعیض طبقاتی و ملیتی،اصل ولایت خود را به اثبات رساند.
در همین راستا و در آستانه یا دهه ی چهل ساله کابوسه تلخ:
از تمام مردم آزادی خواه ایران و کوردستان
و مردم غیور و مبارز بانه می خواهیم:
که با تحریم شرکت در نمایش سیرکی۲۲ی بهمن،در این نمایش شرکت نکنند و با موندن در خانه تا بعد از مراسم،اعتراض خود را به این سیستم فاسد نشان بدهند.
رمز پیروزی در اتحاد،است.
جوانان مبارز وطنی کوردستان(بانه)


AM:09:05:10/02/2019
‌ ‌ 613 ‌‌بار دیده شده‌‌