کارگران شهرداری کرمانشاه، مجددا دست به تجمع اعتراضی زدند

آسونیوز/ در ادامه اعتراضات کارگران شاغل در شهرداری های کردستان، یکشنبه برابر با 21 بهمن ماه سال جاری، کارگران شهرداری کرمانشاه، نسبت به آنچه عدم دریافت 4 ماه معوقات مزدی و بیش از 8 ماه اضافه کاری خوانده در مقابل شهرداری این شهر دست به تجمع اعتراضی زدند.

لازم به یادآوریست که کارگران شهرداری کرمانشاه همچون دیگر کارگران، با قراردادهای موقت و به صورت قراردادی مشغول بکار هستند و عدم پرداخت معوقات مزدی آنان، بارها موجب اعتراض و تحصن این قشر از جامعه شده است.AM:09:38:11/02/2019
‌ ‌ 87 ‌‌بار دیده شده‌‌