تداوم فعالیت های تبلیغاتی به مناسبت 26 بهمن روز کومه له در شهرهای مختلف کردستان

آسونیوز/ رفقای تشکیلات مخفی کومه له در ارومیه به مناسبت 26 بهمن روز کومه له، فعالیت های تبلیغاتی گسترده ای از جمله نوشتن شعار، پخش تراکت و نوشته های مختص این روز و همچنین با اهتزاز درآوردن پرچم کومه له، با جانباختگان راه آزادی تجدید عهد و میثاق نمودند.

هم چنین، رفقای تشکیلات مخفی کومه له، روز گذشته در روستای "تازه آباد سوفی بله" به مناسبت 26 بهمن روز کومه له، با فعالیت های تبلیغاتی خود به استقبال این روز رفتند و با بستن عهد و پیمان دوباره با جانباختگان کومه له، متعهد به ادامه دهنده این راه شدند.

تداوم فعالیت های تبلیغاتی در مناطق مختلف کردستان به مناسبت 26 بهمن سالروز علنی شدن روز کومه له همچنان برقرار است و رفقای تشکیلات مخفی در سروآباد نیز کماکان با پخش تراکت و شعارنویسی و نوشته های مخصوص این روز فعالیت های خود را ادامه دادند.

ضمنا، در شهر سنندج فعالیت های تبلیغاتی رفقای تشکیلات مخفی کومه له به مناسبت سالروز علنی شدن روز کومه له برای چندمین روز متوالی برگزار شد.

محله هایی که فعالیت های تبلیغاتی چون شعارنویسی و پخش تراکت ونوشته های مختص این روز در آنجا انجام شد، میدان اقبال و آبیدر بودند.

لازم به ذکر است که این فعالیتها در سطح گسترده ای از ایلام و کرمانشاه گرفته تا مناطق سومای برادوست همچنان تداوم داشته و فعالین تشکیلات مخفی و دوستداران کومه له در گرامیداشت 26 بهمن روز کومه له، مُصرانه اقدام به فعالیت های تبلیغی می کنندAM:11:12:14/02/2019
‌ ‌ 542 ‌‌بار دیده شده‌‌