تلاش کارگزاران رژیم اسلامی در جهت محو کردن زبان کُردی

روز 21 فوریه مصادف با "دوم یا سوم اسفند" در کنفرانس عمومی یونسکو در سال 1999 به منظور کمک و حمایت از تنوع زبانی و فرهنگی انجام شده است. مجمع عموی سازمان ملل متحد نیز به سبب اهمیت این مسئله، سال 2008 را سال جهانی زبانها اعلام کرد.

آسونیوز/ کارگزاران و متجاوزین رژیم اسلامی در طول زمامداری خود بر ایران از هیچ تلاشی در جهت محو زبان مادری ویا زبان کوردی در مناطق کورد نشین دریغ نکرده و بر عکس تمامی توان و تلاش خود را در جهت محو زبان کوردی در کردستان ایران بکار گرفته است. ناگفته نماند که دیگر ملیتهای ایرانی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و نیستند.

بر اساس اصل پانزده قانون اساسی، تدریس و ترویج زبان مادری در مدارس و مراکز آموزشی و ادارات قانونی بوده و این مسئله حتی در شعارهای تبلیغاتی دو دوره ریاست جمهوری روحانی و دیگر روسای پیشین ایران نیز دیده میشود، اما متاسفانه تا کنون به سبب بی کفایتی مسئولین و نگاه صرفا مغرضانه رژیم اسلامی به ملت کورد و دیگر ملیتهای ایرانی، این امر تحقق نیافته است. خوشبختانه علیرغم تمامی تلاشهای رژیم اسلامی و با توجه به بکارگیری انواع ترفندها، زبان کوردی هنوز زنده و پویا می باشد.

بر پایه یک اصل عقلانی و علمی، زبان مادری یک ملت، زبان طبیعی و اصلی مختص همان ملت است و ازیک سو دارای ارتباط درونی و از دیگر سو، مرتبط با فرهنگ و با زبان مادری است. رژیم اسلامی بارها علنا صحبت به زبان کوردی و تدریس آن در مراکز آموزشی را ضد امنیت ملی خود محسوب کرده و این مهم، در حالی است که، بیش از 30 درصد از زبان فارسی، از لغات و معانی کوردی و همچنین تا حدودی از کلمات و واژه های عربی گرفته شده است. با این حال اگر رژیم اسلامی اجازه و مجال تدریس و بکارگیری زبان کوردی و یا دیگر زبانهای ملیتهای ایرانی را بدهد، زبان فارسی به کلی محو و از طرفی، دیگر راه تحقق مطالبات و خواسته های ملت کورد و دیگر ملیتهای ایرانی نیز هموار می شود.AM:09:06:18/02/2019
‌ ‌ 446 ‌‌بار دیده شده‌‌