در آستانه 21 فوریه روز جهانی زبان مادری...

آسونیوز/ 21 فوریه (دوم یا سوم اسفند) از طرف یونسکو به عنوان روز جهانی زبان مادری نامگذاری شده است. نامگذاری این روز در کنفرانس عمومی یونسکو در سال 1999 به منظور کمک به تنوع زبانی و فرهنگی انجام شده است. مجمع عمومی سازمان ملل نیز به سبب اهمیت این موضوع، سال 2008 را سال جهانی زبان ها اعلام کرد.

دلیل روز جهانی زبان مادری زمانی آغاز شده که در سال 1952 دانشجویان دانشگاه های مختلف داکا مرکز بنگلادش که در آن زمان پاکستان شرقی نامیده می شد و هنوز مستقل نشده بود، از جمله دانشجویان دانشگاه داکا و دانشکده پزشکی آن تلاش جهت ملی کردن زبان بنگالی به عنوان دومین زبانپاکستان در کنار زبان اردو، تظاهرات مسالمت آمیزی را در این شهر براه انداختند. به دنبال این حرکت پلیس به آنها تیر اندازی کرده و عده ای را از آنان کشت. بعد از استقلال بنگلادش از پاکستان و به پیشنهاد این کشور، برای اولین بار سازمان جهانی یونسکو در 17 نوامبر سال 1999 روز 21 فوریه را روز جهانی زبان مادری نامید و از سال 2000 این روز در بیشتر کشورهای دنیا گرامی داشته میشود.

زبان مادری به عنوان یکی از اساس و اصول اصلی هویت ملتها محسوب میشود و همچنین یکی از پایه های اصلی و مشخصه تفاوت ملیتها از یکدیگر به حساب می آید. همین امر یکی از نشانه های تکثر و ازدیاد زبانی بوده است. اما متاسفانه در ایران تکثر گرا که دارای"ملیتهای مختلفی" است، چه در دوران رژیم شاهنشاهی و چه در زمامداری 40 ساله رژیم اسلامی تا کنون، علیرغم عدم کمک به زبان و فرهنگ های مختلف در ایران، طی ده های مختلف با اتخاذ برنامه ها و پلان های گوناگونی را در جهت محو و از میان بردن و به حاشیه راندن زبان مادری در دستور کار حکام ایرانی قرار گرفته است. در ایران تحت حاکمیت رژیم اسلامی نیز، ملت کورد و دیگر ملیتهای ایرانی از ابتدایی ترین حق خواندن و نوشتن و همچنین بکارگیری و استفاده از زبان مادری، محروم و بی بهره بوده اند و حاکمه رژیم اسلامی به طور آشکارا و علنی تمامی توان و تلاش خود را با بکارگیری ترفندهای مختلف، در جهت محو زبان و فرهنگ ملیتهای ایرانی بکار گرفته اند.PM:02:51:19/02/2019
‌ ‌ 257 ‌‌بار دیده شده‌‌