تجمع اعتراضی کارگران شهرداری ایلام

آسونیوز/ در ادامه اعتراضات اصناف مختلف در ایران، چهارشنبه برابر با 22 اسفندماه سال جاری، کارگران شهرداری توحید واقع در چرداول از توابع ایلام، نسبت به آنچه معوقات شش ماه مزدی خوانده شده است، در مقابل شهرداری این شهر تجمع اعتراضی برپا کردند.

کارگران معترض خواستار تحقق مطالبات و خواسته های خود شدند و پیشتر نیز جهت خواسته ای خود در مقابل شهرداری و دیگر نهادهای مرتبط دست به تجمعات اعتراضی گسترده ای زده اند.AM:09:45:14/03/2019
‌ ‌ 43 ‌‌بار دیده شده‌‌