پارلمان اروپا خواستار آزادی کنشگران حقوق بشر در ایران شد

آسونیوز/ به نقل از خبرگزاری فرانسه، پنجشنبه برابر با 23 اسفندماه 1397 خورشیدی، نمایندگان پارلمان اروپا با صدور قطعنامه ای خواهان آزادی فعالین و کنشگران حقوق بشر در ایران از جمله نسرین ستوده شدند.

خبرگزاری فرانسه در روز پنجشنبه 23 اسفند در گزارشی عنوان کرد: نمایندگان پارلمان اروپا در استراسبورگ فرانسه، روند قضایی رسیدگی به پرونده نسرین ستوده و صدور حکم این فعال حقوق بشری را مصداق بارز و روشنی از نفی کامل عدالت در ایران قلمداد کرده اند.

ضمنا، در این قطعنامه به وضعیت و سرنوشت دیگر زندانیان سیاسی، زیست محیطی و روزنامه نگاران در بند نیز اشاره شده است.PM:01:51:15/03/2019
‌ ‌ 221 ‌‌بار دیده شده‌‌