احضار و تهدید فعالین مدنی در خصوص برگزاری مراسمات نوروز در کردستان

آسونیوز/ در آستانه نوروز ٢٧١٩ کوردی، اداره اطلاعات در شهرها و روستاهای کردستان، با احضار و تهدید فعالین مدنی و سیاسی کورد در خصوص برگزاری هرگونه مراسم نوروز هشدار دادند.

همچنین اداره اطلاعات و دیگر نهادهای امنیتی رژیم با احضار، تهدید و ارعاب فعالان مدنی، برگزاری هرگونه مراسم نوروز را منوط به مجوز اطلاعات و یا اطلاعات سپاه میدانند.

به گفته فعالین مدنی، سال گذشته به رغم ملیتاریزه بودن اقصی نقاط کردستان، مراسمات مختلف نوروزی در شهرها و روستاهای مناطق کردنشین برگزار شد. اما امسال به سبب فشار و اعمال نفوذ مضاعف نیروهای اطلاعاتی، مراسم نوروز در برخی از نقاط، از جمله پالنگان لغو شده است.
قابل ذکر است که، طی سالهای اخیر رژیم اسلامی به شیوه های مختلف از جمله "با اعمال فشار بر فعالین مدنی، تهدید و ارعاب شهروندان به حبس و یا تبعید به دیگر نقاط خارج از محل سکونت، و با توجه به در اختیار داشتن رسانه ها و هجمه تبلیغاتی گسترده، سعی بر حکومتی کردن مراسم نوروز در ایران و بلاخص در شهرهای کردستان را دارد.
در همین ارتباط مرکز همکاری احزاب کردستان ایران با فراخوان قبلی، شهروندان را به شرکت و برگزاری مراسمات نوروز دعوت کرده و این مرکز خواستار هر چه باشکوه تر برگزاری این مراسمات است.PM:12:40:18/03/2019
‌ ‌ 383 ‌‌بار دیده شده‌‌