غارت شبانه همدستان سپاه پاسداران در شهرها و روستاهای کردستان

آسونیوز/ بر اساس خبرهای منتشر شده، همدستان و وابستگان سپاه پاسداران در کردستان به غارت شبانه روی در شهرها و روستاهای کردستان آورده اند.

سپاه پاسداران شماری از عوامل وابسته به خود را جهت غارت اموال مردم مسلح کرده است. این افراد در گروه های چند نفره به روستاها مراجعه کرده و احشام و دیگر اموالشهروندان را به غارت می برند.

در همین ارتباط، طی روزهای گذشته، این افراد در روستای "کیلانه" در "چم شار" سنندج، 20 راس گوسفند یکی از اهالی  این روستا را به غارت برده اند. ضمنا پیگیری های شهروند غارت شده در مراجع مرتبط تا کنون به نتیجه نرسیده و گفتنی ست که در برخی از دزدیها خود ارگانهای مربوطه با افراد مسلح همکاری می کنند

مافیای قاچاق سپاه پاسداران در کردستان به ناامن کردن هرچه بیشتر منطقه دامن زده است.AM:11:48:21/03/2019
‌ ‌ 220 ‌‌بار دیده شده‌‌


پربیننده ترین ها ‌