برگزاری مراسم حکومتی نوروز در استادیوم گُلان سنندج در تقابل با حضور گسترده شهروندان در مراسمات مختص به نوروز

آسونیوز/ بنا به گزارشی که به مرکز خبری آسونیوز رسیده، در استمرار سناریوسازی های رژیم اسلامی در خصوص کم رنگ جلوه نشان دادن مراسمات مختص به نوروز از سوی شهروندان در شهرها و روستاهای مختلف کردستان، و همچنین حکومتی کردن آئین های نوروزی از سوی رژیم، طی روزهای اخیر و در آستانه برگزاری مراسمات نوروز در سنندج، کارگزاران حکومتی در این شهر با استفاده از رسانه های حکومتی و بهر بردن از شبکه های اجتماعی، با هجمه تبلیغاتی گسترده از جمله نسب بنرهای تبلیغاتی در سطح شهر سنندج و تبلیغات گسترده در رسانه حکومتی، خواستار حضور شهروندان در ورزشگاه گلان این شهر شدند.

در همین ارتباط، مسئولین مرتبط، با استفاده از 50 دستگاه اتوبوس و دیگر وسائل نقلیه و همچنین وعده رایگان بودن این مراسم، در صدد جابجایی شهروندان خارج از محدوده شهر سنندج در مراسم نوروز در ورزشگاه شدند.
کارگزاران حکومتی با اجباری کردن شرکت در این مراسم و دادن وعده به عوامل منسوب و وابستگان به خود در دیگر ارگانهای حکومتی از جمله بسیج و خانواده هایشان، خواستار حضور آنان در ورزشگاه گلان سنندج شده تا از این طریق خلع عدم حضور شهروندان جبران شود.
PM:04:04:22/03/2019
‌ ‌ 387 ‌‌بار دیده شده‌‌