اعتراف و واکنش رسانه های رژیم اسلامی نسبت به پاسخگویی مثبت شهروندان کُرد در مورد فراخوان مرکز احزاب کردستان ایران جهت شرکت در مراسمات نوروز

آسونیوز/ بنا به اخبار و گزارشات واصله و همچنین انتشار اخبار مرتبط با نوروز از سوی شبکه های اجتماعی و سایتهای رژیم اسلامی، کارگزاران حکومتی نسبت به فراخوان مرکز احزاب کردستان ایران در خصوص مشارکت شهروندان کورد در برنامه ها و مراسمات نوروز امسال، واکنش نشان داده و به این امر اعتراف و اذعان کرده اند.

در همین ارتباط، برخی از شبکه های اجتماعی وابسته به مراکز اطلاعاتی و سپاه، شهروندان مشارکت کننده در کوه ترغه بوکان و همچنین مناطق دیگر را مورد انتقاد شدید قرار داده و خواستار برخورد دستگاه قضایی با شهروندان مدنی شده است.

ضمنا، کارگزاران رژیم اسلامی همچون روال سالهای گذشته، با فراخوان نیروهای بسیجی، عوامل وابسته به خود و خانواده هایشان، نسبت به برگزاری مراسمات حکومتی نوروز در برخی از نقاط کردستان از جمله سنندج اقدام کرده است. عدم حضور و عدم پاسخگویی شهروندان به فراخوان کارگزاران جهت مشارکت در مراسم ورزشگاه گلان سنندج نمونه ای روشن برای این ادعا می باشد. عوامل حکومتی برای خلع و عدم پاسخ مثبت شهروندان در ورزشگاه گلان سنندج، عوامل وابسته به خود را بلاجبار با چندین دستگاه اتوبوس و دادن وعده، آنان را ترغیب به مشارکت در مراسم حکومتی نوروز در ورزشگاه گلان کرد.

قابل ذکر است که، در پی فراخوان مرکز احزاب کردستان ایران در خصوص مشارکت گسترده شهروندان کورد در مراسمات مختص به نوروز، شهروندان به این فراخوان پاسخ مثبت نشان داده و با حضور گسترده خود در راستای کمپین "سمای آزادی، جامانه، گولی سوور و هه وری" در سطح وسیعی در مراسمات مشارکت کردند.

ضمنا، رسانه ها و شبکه های وابسته اجتماعی به حکومت، به گل سرخ به عنوان نماد احزاب کردستانی اشاره مستقیم کرده است.
نهادهای امنیتی در آستانه نوروز امسال جمع کثیری از فعالین مدنی و کنشگران اجتماعی را به ستادهای خبری احضار کرده و نسبت به برگزاری و مشارکت آنان در مراسمات نوروز هشدار داده بود.AM:09:13:23/03/2019
‌ ‌ 436 ‌‌بار دیده شده‌‌