استقرار عوامل حکومتی و یگان ویژه در مریوان

آسونیوز/ در جریان برگزاری باشکوه مراسم چهارشنبه سوری و نوروز، در شهرهای مختلف کردستان، رژیم جمهوری اسلامی برای ممانعت و تقابل با برگزاری این مراسم به اعمال فشار و تهدید متوسل شد. اما این مراسمات در شهرهای مختلف کردستان هرچه باشکوه تر و در سطح گسترده ای برگزارشد. در همین راستا نیروهای امنیتی رژیم در برخی از نقاط به مردم یورش برده و موجب اغتشاش شده و با شهروندان درگیر شدند.

به همین منظور کارگزاران حکومتی انواع و اقسام سلاح های سنگین را وارد مریوان نموده و در مدرسه دخترانه شاهد این شهر مستقر کرده اند.

لازم به ذکر است که جمهوری اسلامی با برگزاری مانور سربازی و اعلام فشار و تهدید درصدد شکستن اتحاد شهروندان است. اما تا کنون به این هدف دست نیافته است.AM:09:52:23/03/2019
‌ ‌ 327 ‌‌بار دیده شده‌‌