تفاهمنامه سازمان مدیریت بحران با حوزه های علیمه برای کاهش بلایای طبیعی

آسونیوز/ در اقدامی عجیب و بهت انگیز سازمان مدیریت بحران در راستای ممانعت، کاهش و جلوگیری از بلایای طبیعی همچون سیل روزهای اخیر که در بیش از 20 استان و تعداد کثیری از شهرهای ایران بوقوع پیوسته است و تا کنون نیز ادامه دارد، تفاهمنامه همکاری  با برخی از حوزه های علمیه امضاء کرد.

این اقدام سازمان مدیریت بحران در راستای به اصطلاح نقش معنوی حوزه های علیمه در جهت جلوگیری از بلایای طبیعی صورت گرفته است. تا کنون سازمان مدیدریت بحران کشور با حوزه های علمیه قم، مشهد، اصفهان و شیراز قرار داد و تفاهمنامه معنوی امضاء کرده است.

لازم به ذکر است که، کاربران در شبکه های اجتماعی واکنش زیادی به این اقدام سازمان مدیدریت بحران نشان داده و خواستار پاسخگویی و دادگاهی کردن مسئولین و مسببین سیل اخیر و ناکارمدی ارگانهای مرتبط از جمله سازمان مدیریت بحران و دیگر مسئولین کشوری و لشکری با این قبیل از موارد هستند.

بحران را میبآیست در  سازمان مدیریت بحران ایران جستجو کرد.PM:07:57:25/03/2019
‌ ‌ 332 ‌‌بار دیده شده‌‌