خودکشی راه حل نیست/ بلکه به معنای از میان رفتن فرصت برای ایجاد تغییر است

خودکشی راه حل نیست/ بلکه به معنای از میان رفتن فرصت برای ایجاد تغییر است
ن/ سرگل میرزایی
آیا خودکشی، یک راه حل دائمی برای یک مشکل موقتی است؟ بسیاری از آدم‌هایی که به طور جدی به خودکشی فکر می‌کنند، دوست ندارند بمیرند. در واقع، آنها خودکشی را به عنوان راه‌حلی برای یک مشکل و راهی برای پایان دادن به درد و رنج‌شان می‌بینند. افرادی که به طور جدی به خودکشی فکر می‌کنند، احساس نا‌امیدی و درماندگی دارند و فکر می‌کنند بی‌ارزش هستند. شخصی که احساس ناامیدی دارد معتقد است که هیچ کس نمی‌تواند در حل یک رویداد یا مشکل خاص او را کمک کند. کسی که احساس درماندگی دارد بی‌حرکت می‌ماند و قادر نیست برای حل مشکلات گام بردارد.
هر بار که کسی در مورد خودکشی یا در مورد تمایلی که به مرگ یا از بین رفتن دارد صحبت می‌کند، حتی به شوخی، باید جدی گرفته شود. هر گونه اقدام به خود کشی، حتی در صورتی که فرد هیچ آسیبی نبیند، باید جدی گرفته شود. در ایران تحت حاکمیت رژیم اسلامی بازتولید کلیشه‌های جنسیتی، از جمله‌ عوامل خودکشی هستند که زنان را بیش از مردان به سوی این روش خودکشی جلب می‌کنند، فرودستی جنسیتی به لحاظ سابقه تاریخی از نظام طبقاتی قدمت بیشتری دارد و ریشه‌دارتر است. وهمچنین «عدم آگاهی یا پایین بودن سطح آگاهی ، ازدواج اجباری یا پیش از موعد، فقر، تجاوزات جنسی و مشکلات روانی» از جمله عواملی هستند که باعث خودکشی میشوند.
هر چند سطح آگاهی زنان ایرانی از حقوق خود در مقابل زنان در سایر کشورهای خاورمیانە بیشتر است ولی پذیرفتن این‌که امار خودکشی زنان ایرانی در خاورمیانه بیشتر از سایر کشورهای منطقە است، زیاد دور از ذهن نیست. زنان ایران از سطح آگاهی بالایی نسبت به دیگر زنان منطقه برخوردارند اما از آن‌جایی که این آگاهی با بن‌بست‌های قانونی و اجتماعی مواجه می‌شود و به تغییر شرایط نمی‌انجامد، به ابزاری برای رنج بیشتر آن‌ها تبدیل شده! خودکشی در میان زن‌ها بیشتر اعلام یک اعتراض است تا مفهومی سنتی و شناخته‌شده! رفتاری که پیامی شوم به همراه دارد. شاید این زن‌ها امید دارند که با خودکشی از بار خشونت و تبعیضی که علیه خود و همجنسانشان احساس می‌کنند، بکاهند اما با این حال جامعه‌ همچنان شاهد آمار بالای خودکشی خصوصا در زنان است. این آگاهی اما به جای آن‌که به تغییر شرایط‌شان بیآنجامد، آن‌ها را افسرده کرده و به انتخاب مرگ کشانده است. در این شرایط اما چرا مسئولان رژیم جمهوری اسلامی همچنان از پرداختن به این پدیده‌ اجتماعی سر باز می‌زنند؟

PM:07:56:29/04/2019
‌ ‌ 772 ‌‌بار دیده شده‌‌