ترویج و گسترش اعتیاد در بین دانش آموزان در ایران

آرام محمدی

آسونیوز/ اعتیاد همچون دیگر موارد اعمال شده یکی از دستاوردهای رژیم جمهوری اسلامی ایران بوده و در مدت 40 سال زمامداری و تسلط بر ایران کماکان نیز به تولید، ترویج و گسترش آن، در ایران و خارج از مرزها ادامه می دهد. قاعدتا نوجوانان و جوانان فارغ از جنسیت، قربانی مافیای مواد مخدر در ایران بوده اند و همچون دیگر اقشار جامعه که به نوعی با سیاست های تعمدی و مغرضانه حکام اسلامی گریبانگیر مواد مخدر شده اند، از این قاعده مستثنی نبوده و نیستند.

بر اساس آمارها، شواهد و قرائن موجود و مستند، از صد درصد مواد مخدر در ایران تنها 8 درصد آن از سوی ارگان به اصطلاح مبارزه با مواد مخدر و دیگر ارگانهای مرتبط کشف، و مابقی آن از سوی سپاه پاسداران و نهادهای امنیتی که به عنوان متولی و مافیای مواد مخدر در ایران، منطقه و جهان شناخته شده اند، در داخل توزیع و مازاد بر آنرا نیز به منطقه و دیگر کشورها صادر میکنند. لابراتوار کردن انواع مواد مخدر در ایران از سوی افراد وابسته به سپاه و حکومت نیز جای بسی تامل دارد و شاید در این مجال نتوان به آن پرداخت.

گسترش و توزیع این حجم از مواد مخدر در ایران و منطقه، تنها با حمایت مالی و لجستیکی قوی و پشتیبانی دیگر مسئولین بلند پایه حکومتی امکان پذیر بوده و این مهم، تنها توسط سپاه پاسداران صورت میگیرد. رژیم اسلامی جهت برآورده کردن و تامین مخارج هنگفت خود در جهت تامین مالی نیروهای افراطی وابسته به خود در داخل و خارج از مرزها، با صدور و تجارت انواع ماده مخدر در صدد جبران کمبود نقدینگی خود بوده است. کشف ده ها محموله بزرگ و کوچک مواد مخدر متعلق به رژیم و سپاه پاسداران در اقصی نقاط دنیا، میتواند دلیلی قاطع بر این ادعا باشد.

طی سالیان متمادی سپاه پاسداران با اعمال نفوذ در دیگر نهادهای دولتی و غیر دولتی از جمله تشخیص مصلحت نظام، کاشت ماده مخدر تریاک را قانونی کرده و این امر تحت لوای ساخت دارو و زیر نفوذ سپاه صورت میگیرد. در این میان دانش آموزان از آسیب پذیر ترین قشر جامعه در خصوص اعتیاد و گرایش به مصرف مواد مخدر هستند. اخیرا ابطحی وزیر آموزش و پرورش رژیم اسلامی در گفتگویی با خبرگزاری حکومتی ایلنا، به اعتیاد دانش آموزان و گرایش آنان به مواد صنعتی و روانگردانها فارغ از نوع جنسیت اشاره و اعتراف کرده است.

اما این کارگزار رژیم جمهوری اسلامی از برنامه ای جامع و مدون جهت ممانعت از گسترش اعتیاد در میان نوجوانان و دانش آموزان مدارس و یا اعلام درصد مواد مصرفی در میان دانش آموزان خود داری کرد. ابطحی در بخش دیگری از سخنان خود با خبرگزاری حکومتی ایلنا از اتخاذ تدابیری از جمله طرح هایی با هدف شناسایی نشانه های ابتلای دانش آموزان به مواد مخدر اشاره کرد. در ادامه این کارگزار حکومتی افزود، در سال 97 خورشیدی بیش از 3 میلیون دانش آموز در ایران تحت پوشش چنین طرح هایی قرار گرفته اند.

هر چند آمارهای اعلام شده حکومتی با واقعیت موجود در جامعه فاصله زیادی دارد، اما همین آمار اعلام شده وزیر آموزش و پرورش نیز نشان از گستردگی و گسترش اعتیاد در میان دانش آموزان و دانشجویان دارد.

کارگزاران رژیم اسلامی بخش عمده ابتلای به مواد مخدر در میان نوجوانان و جوانان را پدر و مادر و یا مشکلات خانوادگی عنوان کرده اند. اما جامعه شناسان و کنشگران مدنی بر این باورند که پروسه و معضلات در هم تنیده اجتماعی در ایران، تحت حاکمیت و سیاست های مغرضانه و بعضا ناکارآمد رژیم جمهوری اسلامی ایران صورت میگیرد.

پیشتر نیز مسئولین وزارت آموزش و پرورش و دیگر مسئولین مرتبط حکومتی از گسترش دخانیات، روانگردانها و نهایتا افزایش خودکشی های گسترده در میان قشر نوجوان و جوان در کشور خبر داده بوند و در این میان میبآیست سن اعتیاد را که هم اکنون کمتر از 14 سال بوده و همچنین روند افزایش شمار مبتلایان به انواع مواد مخدر در بین زنان و دختران را نیز میبآیست به این مقوله افزود...AM:10:00:09/05/2019
‌ ‌ 620 ‌‌بار دیده شده‌‌