بیش از 40 میلیون نفر در ایران زیر خط فقر مطلق زندگی می کنند

آسونیوز/ با توجه به شرایط کنونی و وضعیت بد معیشتی و اقتصادی و همچنین رکود، تورم و گرانی حاکم بر بازار، و عدم ناتوانی دولت در کنترل قیمت ها، یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اذعان کرد که بیش از نیمی از جمعیت ایران به کمک  های فوری نیاز دارند.

به گفته خضری از کارگزاران رژیم در مجلس، بالغ بر 40 میلیون ایرانی زیر خط فقر مطلق هستند و این امر را ناشی از بی تدبیری و سوء مدیریت دولت فعلی و ناکارآمدی دولت های پیشین عنوان کرد.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، یکشنبه برابر با 22 اردیبهشت ماه سال جاری در اظهاراتی با خبرگزاری های حکومتی گفت، دود ناکارآمدی و بی کفایتی مسئولین در چشم مردم رفته است و هر سه قوه، مقصر و مسبب شرایط و وضعیت کنونی هستند.

لازم به یادآوری ست که نهادهای حکومتی ایران از جمله خود مجلس از بیان واقعیات و ارائه آمارهای واقعی خود داری کرده و خط فقر را بسیار پائین تر از رقم واقعی آن اعلام می کنند.AM:10:33:13/05/2019
‌ ‌ 166 ‌‌بار دیده شده‌‌


پربیننده ترین ها ‌