نگاه مغرضانه مسئولین حکومتی در اصفهان در مورد دوچرخه سواری زنان

آسونیوز/ سه شنبه برابر با 24 اسفندماه سال جاری و در تداوم فشار و در تنگنا قرار دادن جامعه زنان، دادستانی اصفهان با ارسال دستور العملی به شهرداری و نیروهای انتظامی این استان، خواستار ممنوعیت دوچرخه سواری زنان شد.

در این دستور العمل تاکید شده است که زنان دوچرخه سوار را متوقف، و مدارک شناسایی آنان را جلب نمایند و یا در صورت لزوم دوچرخه آنان به پارکینگ منتقل شود. در همین ارتباط، پیتشر نیز امام جمعه اصفهان دوچرخه سواری زنان را در ردیف ناامنی قرار داده و خواستار برخورد با زنان دوچرخه سوار شد.

در حالی امامان جماعت و کارگزاران رژیم جمهوری اسلامی از مخالفت و برخورد با زنان دوچرخه سوار دم میزنند که طبق قانون دوچرخه سواری زنان جرم تلقی نمیشود.AM:10:49:15/05/2019
‌ ‌ 546 ‌‌بار دیده شده‌‌