علی خامنه ای نگران زبان فارسی است

آرام محمدی

آسونیوز/ اخیرا علی خامنه ای رهبر ایران در نشستی با برخی از شعرای حکومتی، نگرانی خود را از محو و کمرنگ شدن زبان فارسی بیان داشت. در این دیدار خامنه ای در خصوص از میان رفتن و عدم زبان فارسی ابزار نگرانی کرده و از کارگزاران و مسئولین درخواست کرده که از بین رفتن زبان فارسی جلوگیری نمایند. خامنه ای در دیدار با شعرای فارس زبان، عنوان کرد که میبآیست زبان فارسی از زبانهای بیگانه پاک و تمییز شود.

در حالی علی خامنه ای خواهان توجه هر چه بیشتر مسئولین رژیم اسلامی به زبان فارسی شده است که، در ایران چندین ملیت با زبانهای مختلف و متنوع وجود دارد. ضمنا، بر اساس اصل پانزده قانون اساسی ایران، هر ملتی میتواند در مدارس، دانشگاه ها و ادارات زبان مادری خود را بکار بگیرد. در شرایطی علی خامنه ای خواستار حمایت بیشتر از زبان فارسی شده است و زبان دیگر ملیت های ایرانی را در حاشیه قرار میدهد که، روسای جمهور پیشین و نمایندگاه به اصطلاح مردمی ادوار گذشته در تبلیغات خود از بکارگیری زبان مادری ملیتهای ایرانی حمایت کرده و این مهم، با سخنان اخیر علی خامنه ای در جمع برخی از شعرا، مغایرت دارد.

خامنه ای در بخش دیگری از سخنان خود در جمع شعرای فارس زبان ابراز داشت که، ضروری ست که زبان فارسی را مصون نگه داشت و هیچ کلمه ای غیر فارسی در آن بکارگیری نشود. رهبر ایران در ادامه عنوان کرد که، شعرا میبآیست زبان فارسی را در راستای ادبیات حماسی بکارگیری کنند. و این در حالی است که رژیم جمهوری اسلامی ایران زبان فارسی را به عنوان زبان نخست می داند و هیچ یک از ملیت های دیگر اجازه بکارگیری از زبان خود را ندارند. عدم اجازه و بکارگیری زبان های دیگر از سوی حکومت، خود مغایر و مخالف با اصل 15 قانون اساسی ایران است.

رژیم جمهوری اسلامی ایران در طی چهل سال تسط و زمامداری حکومت در ایران، به شیوه ها و طرق مختلف دیگر زبان ملیت های ایرانی را تحت الشعاع قرار داده و هیچ یک از ملیت ها در ایران قادر به بکارگیری و استفاده از زبان مادری خود نیستند و خود رژیم جمهوری اسلامی با استفاده از ابزار سرکوب، بازداشت فعالین مدنی، فرهنگی و هم با آسمیلاسه کردن "ذوب فرهنگی" در راستای محو فرهنگها و زبانهای گوناگون در ایران از جمله زبان کوردی گام بر میدارد. ذوب فرهنگی اعمال شده از سوی حاکمه ایران، هم از طریق زور و جبر و از سویی دیگر به شیوه همگون سازی، جابجایی جغرافیایی، ساکن کردن افراد غیر بومی و ادغام آنان با افراد محلی و بومی و غیره صورت می گیرد.PM:05:13:21/05/2019
‌ ‌ 588 ‌‌بار دیده شده‌‌