اسرائیلی: از افزایش تولید اورانیوم غنی‌شدۀ ایران نگرانیم


در واکنش به تصمیم دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر افزایش تولید اورانیوم غنی‌شده، مقامات اسرائیلی از جامعۀ جهانی خواستند که با اقدامات ایران مقابله کند. تهران، برای اعمال فشار به طرف‌های امضاکنندۀ برجام و بخصوص به اروپاییان، از دو هفته قبل تصمیم گرفت که "تعهدات خود را در قبال برجام کاهش دهد".

روز سه‌شنبه ٢١ مه/٣١ اردیبهشت، یووال روتم، دبیرکل وزارت امور خارجۀ اسرائیل در توئیتر نوشت که ایران یک هفته بعد از اعلام کاهش تعهداتش در برجام، سرعت غنی‌سازی را افزایش داده و "این، خبر نگران‌کننده‌ای است". او می‌افزاید: "جامعه جهانی باید فشار بر ایران را افزایش دهد زیرا جمهوری اسلامی در حال افزایش سرعت خود برای دستیابی به سلاح اتمی است".

روز دوشنبه ٣٠ اردیبهشت، بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی اعلام کرد که ایران میزان تولید اورانیوم غنی‌شده با خلوص پایین را چهار برابر کرده است.

پیش از آن، حسن روحانی روز ٨ مە اعلام کرد کە ایران بە بخشی از تعهداتش در قبال برجام پایبند نخواهد بود. روحانی ههمچنین اظهار داشت کە قبلا اورانیوم عنی شدە بیش از ٣٠٣ کیلوگرم را بە کشور دیگری می فروختیم و در عوض کیک زرد می گرفتیم، اما از امروز این فروش (اورانیوم غنی شدە) را متوقف خواهیم کردبه این ترتیب ایران برای اعمال فشار به طرف‌های امضاکنندۀ برجام، تصمیم گرفته که تولید اورانیوم غنی شدە را افزایش و از فروش آن خوداری کند.

دستیابی بە میزان مشخصی از اورانیوم غنی شدە مسیر دستیابی بە سلاح اتمی، کە ایران از قریب بە ٢٥ سال پیش بە دنبال آن است، را هموار می کند. اسرائیل کە از ابتدای انقلاب ٥٧ از طرف رژیم جمهوری اسلامی بە نابود و پاک کردن این کشور از نقشە جهان تهدید می شود از این افزایش سرعت و میزان اورانیوم غنی سازی شدە، بیشتر از همگان نگران استPM:07:05:21/05/2019
‌ ‌ 477 ‌‌بار دیده شده‌‌