جام زهر یا گور تنگ؟! -جمهوری اسلامی جنگ می‌خواهد، نه آمریکا!آستیاگسبه
نظر میرسد در شرایط فعلی تمام محاسبات رژیم جمهوری اسلامی به این هدف ختم شده است که تنها راه باقی مانده برایشان جنگ است. شروط آمریکا چه یکی باشد چه ۳ تا چه ۱۲ تا (که البته ۱۲ شرط همچنان به جای خود باقیست)، به مثابه تسلیم کامل نظام است. برای همین هر عقل سلیمی با یک دو دو تا چهار تای سادهی تحلیلی به این نتیجه میرسد که نظام برایش پذیرش شروط، دیگر سرکشیدن جام زهر چنان دوران جنگ ۸ ساله نیست؛ بلکه در گور تنگ خوابیدن و شاهد خاک ریختن بر سرش است.

سراسیمگی سیاست داخلی و خارجی از رفتارها و سخنان متناقض سران ارشد و متوسط نظام کاملا پیداست، و واضحتر از اینها سفرهای جواد ظریف به آمریکا، ترکمنستان، هند، ژاپن، چین و پاکستان؛ حکایت از دستپاچگی فراتر از تصور در سیاست خارجی نظام اسلامی در قبال فشار دولت ترامپ دارد.

اینکه دولت فعلی آمریکا چنان راه را بر نظام تنگ کرده است، که جمهوری اسلامی از هر راه ممکن برای کاستن از فشارهای موجود استفاده میکند، حتی به قیمت فروش ایران و بستن قراردادهای کلان حراج مملکت، تنها و تنها برای چند روزی بیشتر بر تخت حاکمیت ماندن است. اما تا آنجایی که مربوط به کاستن فشار آمریکا از طریق کشورهای ثالث شود؛ کاملا امری بیهوده است، چون سیاست خارجی دولت ترامپ مشخص و واضح است و لازم به لابیگری ندارد.

میشود تا حدودی حدس زد که پشت پردهی سیاست نظام برای مقابله با تحریم و فشار روزافزون آمریکا و تسخیر نظامی ایران، از طریق لشکر کشی آمریکا به خلیج فارس؛ چه چیزی نهفته است!

آنچه میتوان تشخیص داد، این است که سیاست خارجی جمهوری اسلامی که از سفرههای پی‌‌‌درپی جواد ظریف معلوم است، مبتنی بر مخابرهی این موضع است که جمهوری اسلامی جنگ نمیخواهد، بلکه طرفدار گفتگو و مذاکره است!

اما این تنها یک ردگمکنی حرفه‌‌ای برای یک امر پشت پرده است، و این امر (جنگ) است. به عبارت دیگر جواد ظریف نقش پلیس خوب را بازی میکند، ولی با کمی تامل میشود متوجه شد، که جواد ظریف یک مترسک است نه بیشتر، و سیاست واقعی جمهوری اسلامی را بیت رهبری و افراد پرنفوذ سپاه تعین و اجرا میکنند.

آنگونه که سازمانهای اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل در این مدت گزارش دادند، قاسم سلیمانی به تمامی گروهای شبهنظامی و مسلح تحت امر نظام در عراق دستور حمله به منافع و پایگاههای آمریکا را صادر کرده است.

بی شک این گزارش اطلاعاتی کاملا صحیح است، چرا؟

چون جمهوری اسلامی تنها راه باقیمانده برایش، جنگ است. البته یک جنگ نیابتی تمام عیار با آمریکا و متحدان منطقهایاش (مانند عربستان و امارات). نهادهای اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل به درستی دست جمهوری اسلامی را رو کردند، ولی همچنان خطر حمله به منافع آمریکا بسیار بالاست. از همین رو دو هفته پیش از این مشاور امنیت ملی کاخ سفید از اعزام ناو گروه آبراهام لینکلن به خلیج فارس برای هشدار به ایران خبر داد.

از اتفاقات روی داده در این مدت، چه انفجار در بندر الفجیره، چه حمله به خطوط انتقال نفت عربستان و چه هدف قرار دادن چند دهمتری سفارت آمریکا در منطقه سبز بغداد؛ همه و همه نشان از نیاز به تنها یک جرقهی دیگر برای آتش زدن انبار باروت در خاورمیانه است.

خلاصهی مطلب اینکه: جمهوری اسلامی به دنبال جنگ است نه مذاکره، بر خلاف آنچه خامنهای گفت نه جنگ میکنیم نه مذاکره. دلیل این امر هم مثل روز روشن است. دلیل اصلی این است قبول مذاکره به معنای تغییر ماهیت رژیم است، آنچه که در طول چهل سال در حلق و گوش ملت ایران فرو کردهاند، حال با دست کشیدن از آن آرمانهای واهی و بیثمر، کلی مدعی داخلی که تا پیش از مذاکره طرفدار پر و پا قرص نظام بودند، برایشان سر راست میکنند، و دیگر آمریکا لازم نیست، بلکه خودیهای ذوب شده در ولایت شکم نظام را میدرند.

تنها راه مانده، جنگ است. این جنگ را آنگونه که مشخص است، نظام برای ماه رمضان برنامه ریزیکرده بود، اما اسرائیل و آمریکا فعلا به نظام رودست زدهاند. اینکه جمهوری اسلامی میخواست یا میخواهد در رمضان جرقهی جنگ را بزند (حتی حوثیهای با موشک بالستیک میخواستند مکه را هدف بگیرند)، دلایل بسیار دارد، اما مهمتریناش خریدن احساس همدردی مسلمانان جهان در ماه رمضان برای کاستن از فشار جنگی بوده یا خواهد بود که خود نظام از طریق گروههای نیابتیاش کلیداش را زده یا خواهد زد، ولی بعد از آن؛ آمریکا خود حکومت ایران را هدف قرار میدهد و جنگ به داخل مرزهای ایران میکشد.

این فلاکت در سیاست خارجی نتیجه ۴۰ سال شکست نظام است، که تمام راهها را برایش به تنها یک راه تبدیل کرده و آن هم جنگی ویرانگر است.

این جنگ قریبالوقوع است چون نظام در محاصره اقتصادی کامل آمریکا قرار دارد، و تصاویری که از نقل و انتقالات گسترده ادوات نظامی در جنوب و غرب ایران پخش شده، کاملا گواه این مطلب است.

از همین جهت، سفرهای ظریف و ژست دیپلماتیکاش تنها برای فریب سیاسی جهانیان است، و عملا جمهوری اسلامی به دنبال جنگ بوده و استو آمریکا و متحدانش را تا جای ممکن از طریق نیروهای نیابتیاش میخواهد تحریک کند، تا آمریکا شروع حمله به ایران را کلید بزند، و بعد از آن نظام دست به مظلوم نمایی جهانی و به ویژه برای مسلمانان جهان بزند، که هیهات و وا مصیبتا! آمریکای جهانخوار یک کشور مسلمان را هدف حمله قرار داد!

چه در باقیمانده ماه رمضان و چه در ماههای آتی، نظام اسلامی باید از هر طریق ممکن برای خریدن زمان، مظلوم نمایی و ... یک جنگ مستقیم با آمریکا، با تمام توان خود از طریق گروههای نیابتیاش با تحریک آمریکا و متحدان منطقهایش شکل دهد.PM:09:11:23/05/2019
‌ ‌ 735 ‌‌بار دیده شده‌‌