فلسطین هم رژیم جمهوری اسلامی ایران را تروریست خواند

آسونیوز/ بنا بر اخبار و گزارش های منتشر شده، اخیرا فلسطین نیز همچون دیگر کشورهای عربی به قطعنامه عربستان رای مثبت داد و اعلام کرد که، ما نیز چون برادرانمان در کنار عربستان، پدر کشورهای عربی و مسلمان خواهیم ایستاد و رژیم جمهوری اسلامی ایران را عامل بی ثباتی، تروریست و همچنین مداخله گر در کشورهای منطقه میدانیم. ضمنا، نماینده عراق نیز به این قطعنامه و بیانیه ضد رژیم جمهوری اسلامی ایران رای مثبت داده است.AM:11:59:25/05/2019
‌ ‌ 2197 ‌‌بار دیده شده‌‌