دانشجویان بسیجی و نیروهای وابسته به بسیج دانشجویی کردستان، فرهنگ و لباس کوردی را مورد تمسخر قرار می دهند

ن/ آرام محمدی

آسونیوز/ بنا بر اخبار و گزارشات رسیده به مرکز خبری آسونیوز، سید عنایت جویبار از کارگزاران حکومتی و مسئول بسیج دانشجویی مستقر در دانشگاه کردستان به همراه دیگر عوامل این مرکز، فرهنگ، لباس و زبان کوردی دیگر دانشجویان دانشگاه کردستان را مورد بی حرمتی و تمسخر قرار می دهند.

این کارگزار رژیم جمهوری اسلامی با تهدید و ارعاب دانشجویان، خواستار عدم پوشش لباس کوردی از سوی دانشجویان دانشگاه کردستان در محیط دانشگاه شده است. به گفته دانشجویان، سید عنایت جویبار با حمایت اداره اطلاعات سنندج و همچنین پایگاه بسیج دانشجویی دانشگاه و سپاه، دانشجویان را با هر نوع پوشش لباس کوردی و یا صحبت کردن به زبان کوردی تهدید می کند و عنوان می دارد که لباس کوردی مختص احزاب کورد است.

در همین ارتباط، این مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه کردستان از نیروهای بسیجی و اطلاعاتی درخواست کرده است که هر دانشجویی که با پوشش لباس کوردی وارد دانشگاه شود را بازداشت نمایند. نیروهای بسیجی و دانشجویان بسیجی وابسته به سازمان بسیج دانشجویی که تحت نظر سپاه و اطلاعات فعالیت می کنند، در بیانیه های انتشاری خود در دانشگاه از ملت کورد به عنوان قوم نام برده و از تمامی دانشجویان و اساتید دانشگاه خواسته اند که در راستای تقویت زبان فارسی حرکت نمایند. 

نا گفته نماند که پس از اظهارات اخیر خامنه ای در جمع دانشجویان و برخی از شعرای وابسته به حکومت مبنی بر اهمیت دادن به زبان فارسی و تقویت همه جانبه این زبان و همچنین به حاشیه راندن دیگر زبان های ملیت های ایرانی در مقابل زبان فارسی، فشار بر دانشجویان و دانش آموزان در اقصی نقاط ایران و کردستان تشدید یافته است و نهادهای متولی فرمان علی خامنه ای با سرکوب و ارعاب دانشجویان بویژه در دانشگاه های مناطق کردنشین از جمله دانشگاه کردستان خواستار عدم صحبت به زبان مادری و همچنین پوشیدن لباس کوردی شده اند.

انتشار بیاننامه های ضد فرهنگ کوردی در دانشگاه کردستان، منجر به اعتراض دانشجویان شده است و این مسئله موجب تنش و برخورد فیزیکی دانشجویان با برخی از عوامل بسیج و نیروهای آتش به اختیار مستقر در دانشگاه کردستان شده است.

در همین راستا، دانشجویان پسر و دختر دانشگاه کردستان در راستای صیانت از فرهنگ، زبان و لباس کوردی، با پوشش کوردی در دانشگاه حضور یافته، و با این حرکت و اقدام هماهنگ، ضمن حفظ اصالت فرهنگ کوردی، انزجار خود را از کارگزاران و مسئولین بسیجی دانشگاه کردستان نشان دادند.PM:09:38:25/05/2019
‌ ‌ 761 ‌‌بار دیده شده‌‌