ماشین روحانی هیچگاه از کنار محله های فقیر نشین شهر عبور نمی کند

آرام محمدی
آسونیوز
/ روحانی در جلسه اخیر هیئت دولت عنوان کرد، من "حسن روحانی" هرگاه در شهر عبور می کنم، چهرها و صورت شهروندان را می بینم که شاد و خوشحال هستند. روحانی در ادامه اظهارات عجیب و بهت انگیز خود در جلسه هیئت دولت ابراز داشت که، مردم ایران نگران فقر و کوچکتر شدن هر روزه سفره خود نیستند، اما همچنان نگران آینده نظام و انقلاب می باشند.

اما و متاسفانه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در این جلسه، از 19 میلیون حاشیه نشین که در بدترین شرایط ممکن در ایران زندگی می کنند، سخنی به میان نیاورد. روحانی از مافیای مواد مخدر سپاه و نهادهای امنیتی و از اعتیاد گسترده نوجوانان، جوانان و دانش آموزان سخنی به میان نیاورد. حسن روحانی از چهره های شاد مردم در جلسه هیئت دولت سخن گفت، اما از تعطیلی صدها کارخانه و کارگاه بزرگ و کوچک و بیکاری هزاران نفر در ایران چیزی نگفت.

حسن روحانی از 13 میلیون نفر بیکار مطلق در ایران حرفی نزد. از بازداشتگاه های مخوف و حکومتی نیروهای امنیتی و اطلاعاتی، از اعدام های گسترده و فله ای، از تفتیش عقاید، از فشار بر ملیتهای ایرانی، از کشتار هر روزه کولبران و کاسبکاران از اعتیاد، بیکاری، تورم و رکود حاکم بر بازار، طلاق و فروپاشی خانواده ها، ترور افراد و شخصیت های سیاسی، بازداشت فعالین عرصه زنان، افراد مدنی و فرهنگی، تخریب محیط زیست، بی ثبات کردن منطقه و بعضا فشار جامعه جهانی بر ایران، از رانتخواری، اختلاسهای میلیاردی، از 60 میلیون نفر مردم ایران که زیر خط فقر هستند و ده ها و صدها مورد دیگر سخنی به میان نیاورد.

ماشین روحانی هیچگاه از محله های فقیر نشین شهرها و روستاهای ایران عبور نمی کند، تا که وی از پشت شیشه های دودی ماشین ضدگلوله خود، فقر مطلق را ببیند و با نگاهشان نظر سنجی کنند...AM:10:53:30/05/2019
‌ ‌ 592 ‌‌بار دیده شده‌‌