بیکاری بیش از 20 هزار پرستار در ایران

آرام محمدی

آسونیوز/ علیرغم نیاز مبرم به نیروی انسانی و کادر پرستاری در بیمارستانها و مراکز درمانی ایران، بیش از 20 هزار پرستار فارغ التحصیل دانشگاه ها کماکان بیکار هستند. با این وجود "محمد شریفی مقدم" رئیس سازمان پرستاری رژیم جمهوری اسلامی در گفتگویی تلویزیونی با صداوسیمای حکومتی به کمبود کادر پرستاری و حتی پزشکان متخصص در بیمارستانها اذعان کرد و گفت، بعضا این مسئله موجب خسارات جانی بیماران در مراکز درمانی شده است.

این کارگزار حکومتی در ادامه ابراز داشت که متاسفانه وزارت بهداشت توانایی جدب و یا ساماندهی این نیروی تحصیلکرده و آماده بکار را ندارد و فارغ التحصیلان رشته پرستاری اعم از زن و مرد در انتظار کار می باشند. به گفته شریفی مقدم، ایران در زمینه نیرو و کادر پرستاری در قیاس با استاندارهای جهانی و دیگر کشورها، جزو کشورهای عقب مانده در این زمینه به حساب خواهد آمد. بر اساس آمارها، در کشورهای اروپایی برای هر هزار نفر بیمار 10 پرستار وجود دارد. در حالیکه با استانداردهای بین المللی، برای هر هزار بیمار 6 پرستار نیاز است.

این آمار در ایران با واقعیات و استانداردهای پزشکی و جهانی فاصله زیادی دارد. به صورتی که برای هر هزار نفر تنها دو پرستار وجود دارد. و این در حالی است که هم اکنون بیش از 20 هزار پرستار فارغ التحصیل در ایران بیکار می باشند. کمبود نیروی انسانی، اعم از پزشک معالج و متخصص، و یا نیروهای جانبی دیگر، موجبات آسیب های جدی و جبران ناپذیری را به شهروندان فراهم کرده است. اما و متاسفانه با وجود مشکلات و معضلات فراروانی که گریبانگیر شهروندان در بیمارستانها و مراکز درمانی شده است، دولت و بویژه وزارت بهداشت هیچ تمهیداتی را در جهت رفع این موانع و مشکلات در دستور کار خودر قرار نداده است.

هر چند میبآیست کمبود دارو و تجهیزات پزشکی در بیمارستانها و هزینه های سرسام آور را نیز به این مقوله افزود. رژیم جمهوری اسلامی هر ساله با ارسال صدها تُن دارو و یا دیگر امکانات پزشکی برای نیروهای شبه نظامی وابسته به خود و یا ساخت انواع مراکز درمانی و بیمارستانها در خارج از مرزها در جهت پیاده کردن اهداف و مقاصد خود، موجبات سلب آرامش روحی و جسمی از بیماران و خانواده های آنان در بیمارستانهای ایران شده است.AM:11:41:04/06/2019
‌ ‌ 658 ‌‌بار دیده شده‌‌