علیرغم اعتراضات بین المللی، برخورد شدید با مخالفان حجاب اجباری تشدید می شود

آسونیوز/ در پی برخوردهای شدید دستگاه های امنیتی، بسیج، آمران امر به معروف و ناهیان از منکر و همچنین افراد تندرو وابسته به سپاه، و علیرغم اعتراضات داخلی و بین المللی به برخورد با مخالفان حجاب اجباری، فشار و برخوردهای پلیس و دیگر عوامل آتش به اختیار حکومتی، با افراد مخالف با حجاب اجباری افزایش یافته است.

سرکرده های پلیس تهران در گفتگوهای اخیر خود با رسانه های وابسته و حکومتی از تشدید فشار و بازداشت مخالفان اجباری سخن می گویند.

در حالی فشار بر مخالفان حجای اجباری در ایران روند افزایش دارد که، بر اساس آمارها و نظرسنجی شهروندان، بیش از 70 درصد از مردم مخالف حجاب اجباری هستند و تنها نزدیک به 30 درصد از مردم موافق آن هستند.PM:02:43:24/06/2019
‌ ‌ 600 ‌‌بار دیده شده‌‌