18 تیر ماه 1378 سالروز حمله لباس شخصی های وابسته به حکومت به کوی دانشگاه تهران

تنظیم/ آرام محمدی

آسونیوز/ امروز 18 تیرماه سالرزو حمله نیروهای لباس شخصی، سپاه، بسیج و دیگر عوامل آتش به اختیار رژیم جمهوری اسلامی به دانشجویان در کوی دانشگاه تهران است. تنش و درگیری هایی که از روزهای چهارشنبه 18 تیر تا دوشنبه 23 ام تیرماه 1378 میان دانشجویان و نیروهای امنیتی و حکومتی روی داد.

مجموعه فعالین حقوق بشر در ایران معتقد بودند که در واقعه حمله به کوی دانشگاه تهران 7 نفر کشته و دها ها تن دیگر به طرز وحشیانیه ای مورد شدت مورد ضرب و جرح شدید قرار گرفتند. همچنین صدها دانشجو توسط ماموران بازداشت، و بعضا جمعی از آنان از جمله سعید زینالی ناپدید شدند.

از این حادثه به عناون بزرگترین چالش دانشجویی پس از انقلاب 57 ایران نام برده می شود.

سپاه در حمله به کوی دانشگاه و قلع و قمع دانشجویان نقش کلیدی داشت. تا جایی که به گفته خود کارگزاران حکومتی به صورت گاز انبری دانشجویان را قیچی کرده بودند. در جریان حمله به کوی دانشگاه، سرکرده های سپاه از جمله "نجات فرمانده سپاه ولی امر به همراه نقدی و ذالقدر" از جمله کسانی بودند که طرح سرکوب دانشجویان و حتی عزل محمد خاتمی رئیس جمهوری وقت را داشتند.

در این حادثه که از پیش جهت سرکوب دانشجویان طراحی شده بود، 24 تن از سرکرده های سپاه در نامه ای به محمد خاتمی رئیس جمهوری وقت ایران، ضمن تهدید وی خواستار برخورد شدید با دانشجویان شدند.

با گذشت سال ها از واقعه کوی دانشگاه تهران هیچیک از سرکرده های سپاه و عوامل افراطی وابسته به حکومت دادگاهی نشدند و در این میان تنها یک سرباز به جرم برداشتن یک ماشین ریش تراش از خوابگاه دانشجویان تحویل اداره آگاهی تهران شد.

هم اکنون نیز کارگزاران حکومتی در انتخابات گوناگون از مسئله کوی دانشگاه و یا اتفاقات پس از آن به عنوان ابزاری در جهت محکوم کردن طرف مقابل استفاده می کنند. اما در واقعه کوی دانشگاه سران حکومتی منجمله روحانی "دبیر وقت شورای امنیت ملی، بیت خامنه ای، سپاه، بسیج، مجلس ششم وقت و دیگر نهادهای امنیتی و حکومتی در سرکوب دانشجویان در سال 1378 و پس از آن نیز اتفاق نظر داشتند.AM:10:58:09/07/2019
‌ ‌ 727 ‌‌بار دیده شده‌‌