اطلاعیه‌ی دبیرخانه‌ کمیته مرکزی حزب کومه‌له‌ كردستان ایران

اطلاعیه‌ی دبیرخانه‌ کمیته مرکزی حزب کومه‌له‌ كردستان ایران در مورد حملات توپخانه‌ای سپاه پاسداران به‌ نیروهای حزب كومه‌له‌ كردستان ایران

بنابر اعلام‌ كمیسیون نظامی كومه‌له‌‌‌، از حوالی بامداد امروز مورخ 10/07/2019، مواضع و مقرهای نیروهای پیشمه‌رگ كومه‌له در ناحیه‌ی سیدکان‌ توسط توپخانه‌های سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران، مورد آماج و حملات وسیعی‌ قرارگرفته‌‌ كه‌ تاكنون نیز ادامه‌ دارد. ‌تا زمان انتشار این اطلاعیه، خسارات جانی به‌‌ نیروهای كومه‌له وارد نیامده و تمامی نیروهای ما در سلامت كامل ‌به‌ سرمی برند، اما‌ در کمال تاسف شماری از اهالی ساکن منطقه بر اثر این حملات‌، متحمل خسارات جانی و مالی شده‌اند که تا کنون‌‌ آمار دقیقی از میزان و ابعاد آن در د‌ست نیست. ما ضمن محکوم نمودن چنین حملاتی، با خانواده و بستگان این قربانیان ابراز همدردی می کنیم.

حزب كومه‌له‌ كردستان ایران
دبیرخانه‌ كمیته‌‌ مركزی
١٩ تیر ١٣٩٨ خورشیدی 2019/07/10
 

PM:05:46:10/07/2019
‌ ‌ 612 ‌‌بار دیده شده‌‌