روزانه بیش از دو تن مواد مخدر در ایران مصرف می شود

تنظیم/ آرام محمدی

آسونیوز/ اعتیاد یکی از ده ها و صدها مواردی ست که به سبب سیاست های مغرضانه رژیم جمهوری اسلامی در سطح ایران و حتی خارج از مرزها به طور سیستماتیک، هدفدار و مهندسی شده توزیع می شود.

در این میان مسئولین و کارگزاران رژیم اسلامی با بکارگیری تجهیزات لجستیکی، امکانات و کار حفاظتی و اعمال نفوذ دستگاه های امنیتی از جمله وزارت اطلاعات و مافیای سپاه پاسداران، بر شدت میزان ورود، کاشت و توزیع آن در ایران و منطقه افزوده اند.

در همین ارتباط، یکشنبه برابر با 23 تیرماه امسال حسن نوروزی "رئیس کمیسیون قضایی مجلس" در جمع اصحاب رسانه و برخی از کارگزاران به اصطلاح مبارزه با مواد مخدر عنوان کرد که، در ایران روزانه به طور میانگین بیش از دو تن از انواع مواد مخدر " دو تن و 80 کیلوگرم" مصرف می شود.

در این میان آمارهای حکومتی هر چند قابل اطمینان نیستند، اما همین آمار ارائه شده از سوی عوامل حکومتی، جای بسی تامل دارد. آمارها نشان از آن دارد که ایران به عنوان یکی از شاهراه های ترانزیت مواد مخدر است. این میزان از حجم مواد مخدر تنها با حمایت گسترده لجستیکی سپاه و نهادهای امنیتی در ایران می تواند در ایران صورت بگیرد.

در همین پیوند، پیشتر حسن روحانی و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح "پاسدار محمد باقری" اروپا و آمریکا را به پرداخت هزینه های هنگفت در ارتباط با صادرات مواد مخدر به اروپا و آمریکا تهدید کرده بودند.

لازم به ذکر است که بیش از 70 درصد از متهمین و محبوسین در زندان های رژیم جمهوری اسلامی، افراد مرتبط با مواد مخدر هستند، که خود رژیم باعث و بانی آن می باشد. هر چند در این میان نباید سن اعتیاد را که به کمتر ا 14 سال در میان نوجوانان و حتی زنان و دختران جوان کاهش یافته را نادیده گرفت و این موضوع یکی از دستاوردهای حوکت اسلامی است.
در ایران علاوه بر کاشت و لابراتوار مواد مخدر داخلی از سوی نهادهای مرتبط، تنها 8 درصد از مواد مخدر وارداتی کشف، و مابقی آن از طریق مافیادی سپاه به عنوان بزرگیترین مافیای مواد مخدر منطقه م جهان به خارج از مرزهای ایران ترانزیت می شود. AM:11:58:16/07/2019
‌ ‌ 514 ‌‌بار دیده شده‌‌