آتش سوزی مراتع و جنگل های ایلام در سایه بی کفایتی مسئولین وارد هشتمین روز خود شده است

آسونیوز/ بر اساس ااخبار و گازرشات منتشر شده، بیش از یک هفته متوالی از آتش سوزی جنگل ها و مراتع دهستان "بولی" ایلام می گذرد و تا کنون بالغ بر صدها هکتار از جنگلهای این منطقه طعمه حریق شده است.

بیش از یک هفته از این آتش سوزی گسترده می گذرد و تا کنون هیچ اقدام جدی و تمهیداتی در راستای اطفاء حریق آن صورت نگرفته است.

لازم به توضیح است که، به سبب نگاه و دید مغرضانه و صرفا سیاسی و امنیتی رژیم حاکم در خصوص شهروندان کورد و کردستان، محیط زیست و اکوسیستم منطقه نیز یکی از ده ها د صدها مواردی است که در سایه سوء مدیریت کارگزاران حکومتی و به طور تعمدی در حال تخریب و نابودی می باشد.AM:09:08:21/07/2019
‌ ‌ 245 ‌‌بار دیده شده‌‌