در دهه ی 1360 خورشیدی 2هزار نفر در زندانهای رژیم ایران در کردستان اعدام شدند

تنظیم/ آرام محمدی

آسونیوز/ با استناد به شواهد و قرائن، در دهه ی 60 خورشیدی دستکم دو هزار نفر در زندانهای رژم ایران در کردستان به دارآویخته شدند. افراد اعدامی از طیف مختلف جامعه از جمله روشنفکران، دانشجویان، فعالین مدنی و سیاسی، فعالان عرصه زنان، جوانان، اعضای نزدیک به اپوزیسیون کوردی و خانواده های آنان و غیره در دادگاه های فرمایشی و چند دقیقه ای به جوخه های دار و اعدام رژیم جمهوری اسلامی ایران سپرده می شدند.

بیشتر شهروندان اعدامی با دستور مستقیم خلخالی "جلاد خمینی" خمینی بدون برگزاری هیچ دادگاهی اعدام می شدند.

اعدام های دسته جمعی و تیرباران های فله ای از سوی خلخالی در کردستان به قبل از سال 60 خورشیدی برمیگردد. هنگامیکه در 28 مرداد58 خمینی فرمان یورش سراسری به کردستان را صادر کرد. و جمع کثیری از شهروندان کورد در اقصی نقاط کردستان مورد هدف عوامل حکومتی از جمله سپاه قرار گرفتند.

در ذیل به برخی از اعدامها در مرداد58 در شهرهای کردستان اشاره می شود:

1-در روز 28 مرداد 58 در شهرستان پاوه 12 نفر اعدام شدند. 2-روز 29 مرداد 58، در پاوه مجددا 7 تن به دارآویخته شدند. 3-سوم شهریور در مریوان 9 نفر اعدامی داشت. 4- نهم شهریور 58 درفرودگاه سنندج یازده نفر تیربازان شدند. 5- ششم اردیبهشت در سقز، 20 نفر به جوخه های اعدام سپرده شدند. 6- نهم شهریور 1358 کاک فواد مصطفی سلطانی به همراه جمعی از یارانش جان عزیشان را تقدیم جنبش مبارزاتی برحق ملت کورد کردند. 7- در یازدهم شهریور همان سال در قارنا و قلاتان 68 تن جان باختند. 8- سیزدهم شهریور 58؛ شهرمهاباد بمباران شد و جمعی از شهروندان کشته و زخمی شدند. در روز سیزده شهریور 4تن دیگر مجددا در سقز اعدام شدند.

این آمار بخش کوچکی از جنایات رژیم جمهوری اسلامی ایران پس از حمله و یورش به کردستان است. حکام ایران از جمله خمینی با اعزام چمران به عنوان بازوی نظامی و خلخالی به عنوان دادگستری بحران انسانی را در کردستان بوجود آوردند که با گذشت 4 دهه از عمر این رژیم جعلی، آثار و تبعات آن تا کنون مشهود است. آمار واقعی اعدام شهروندان و همچنین فرزندان کورد در زندانها و سیاه چالهای رژیم ایران در دست نیست. اما جنایات و کشتار مردم بی دفاع از سوی رژیم جمهوری اسلامی ایران بر کسی پوشیده نیست و عوامل این جنوساید میبآیست در دادگاه های صالحه دادگاهی و مجازات شوند و ماهیت این رژیم غیر قانونی جهت تنویر افکار عمومی به جهانیان شناسانده شود.AM:09:38:17/08/2019
‌ ‌ 408 ‌‌بار دیده شده‌‌


پربیننده ترین ها ‌