28 مرداد سالروز مقاومت و جانفشانی ملت کورد در برابر یورش به کردستان است

آسونیوز/ یک سال پس از استقرار حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی و سیطره بر ایران، مبارزات برحق و آزادیخواهانه ملت کورد در کردستان ایران شکل تازه ای به خود گرفته بود. در 28 مرداد 1358 خورشیدی، خمینی به عنوان رهبر ایران فرمان یورش و حمله همه جانبه و سراسری را به کردستان صادر کرد. در این میان صاددق خلخالی "جلاد خمینی" به عنوان حاکم شرع، و چمران نیز به عنوان سرکرده نظامی جهت قلع و قمع و کشتار شهروندان بی دفاع کورد به کردستان اعزام شدند.

صدها شهروند کورد، نوجوان، جوانان، نخبگان، فعالین مدنی و سیاسی و غیره در دادگاه های فرمایشی و چند دقیقه ای به اعدام محکوم شده و به جوخه های دار و اعدام رژیم جمهوری اسلامی سپرده شدند. در این میان زنان و کودکان نیز از این قاعده مستثنی نبوده و هزاران زن و کودک نیز به خاک و خون کشیده شدند.

اما ملت کورد هیچگاه تسلیم عوامل حکومتی نشده و در مقابل تمامی حملات و یورش سراسری به کردستان مقاومت کرد و استمرار این مقاومت و ایستادگی نیز تا کنون ادامه دارد. نباید فراموش کرد که کومه له به عنوان پرچمدار، حامی و پشتیبان ملت کورد نقش بسزایی را ایفا کرد و در این راه از هیچ تلاش و کوششی دریغ نکرده و نخواهد کرد.AM:10:20:18/08/2019
‌ ‌ 800 ‌‌بار دیده شده‌‌