28 مرداد برگی زرین از تاریخ مبارزاتی ملت کُرد در تقابل با یورش سراسری به کردستان است

آسونیوز/ صدور فرمان حمله خمینی در 28 مرداد 1358 خورشیدی و حمله به آزادی های مردم کردستان برنامه و پروسه ای بود که از بَدو تسلط رژیم جمهوری اسلامی بر ایران کلید خورد و حکام رژیم اسلامی جهت سرکوب و اختناق سراسری نیاز داشتند تا که از کردستان که در آنزمان به مثابه تنها سنگر مبارزه در ایران بود، گذر کنند. رژیم جمهوری اسلامی هیچ گونه حرکت انقلابی را بر نمی تابید و از این رو نشاط سیاسی و شور انقلابی کردستان نیز برای حکومت تازه تاسیس و بدوران رسیده غیر قابل تحمل بود.

حال با گذشت 40 سال از عمر این حکومت جعلی و فرمان خمینی مبنی بر یورش همگانی و سراسری به کردستان می گذرد. از طرفی نە رژیم توانستە جنبش آزدیخواهانە ی مردم کردستان را تضعیف کند و از دیگر سو نیز کماکان به مطالبات و خواستهای برحق ملت کورد پاسخی دادە نشدە است و هر روزه شاهد بازداشت، اعدام و شکنجه جوانان و رزندان کردستان توسط دستگاه قضایی رژیم جمهوری اسلامی و ارگانهای امنیتی هستیم و این مسئله ناشی از ضعف حکومت و نگاه مغرضانه و صرفا امنیتی و سیاسی به کردستان است.PM:08:00:18/08/2019
‌ ‌ 239 ‌‌بار دیده شده‌‌


پربیننده ترین ها ‌