ایران به عنوان یکی از بزرگترین زندان های رسانه ای برای زنان تبدیل شده است

آسونیوز/ گزارشگران بدون مرز در تازه ترین گزارش خود، از موج تازه بازداشت و حبس خبرنگاران و روزنامه نگاران در ایران خبر داده است. در بخشی از این گزارش آمده است که، ایران تحت حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی به یکی از بزرگترین زندانهای جهان برای روزنامه نگاران و خبرنگاران زن تبدیل شده است.

بر اساس همین گزارش، بالغ بر 10 روزنامه نگار و شهروند خبرنگار زن در زندانهای رژیم جمهوری اسلامی بسر میبرند. همچنین عنوان شده است که ایران در رده بندی آزادی رسانه ها از ابتدای سال 2019 تا کنون در جهان، از میان 180 کشور جهان در رده 170 قرار دارد.

سازمان گزارشگران بدون مرز، ضمن محکوم کردن روزنامه نگاران بویژه روزنامه نگاران و خبرنگاران زن در ایران، از گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران درخواست کرده که در این خصوص اقدام نماید.AM:08:15:27/08/2019
‌ ‌ 456 ‌‌بار دیده شده‌‌