طی شش ماه ریاست رئیسی بر قوه قضائیه، حدود 1000 سال حبس و 1500 ضربه شلاق برای فعالین سیاسی و مدنی حکم صادر شده است

آسونیوز/ با انتصاب رئیسی به عنوان رئیس قوه قضائیه از سوی علی خامنه ای، علاوه بر اعدامهای گسترده و فله ای تا کنون بالغ بر 1000 سال حبس و 1500 ضربه شلاق برای فعالین مدنی و سیاسی حکم صادر شده است. صدور این احکام در مدت شش ماه از ریاست رئیسی در دستگاه قضایی ایران صورت گرفته است.

صدور این حجم گسترده از احکام قضایی در زمان ریاست شش ماه رئیسی در دستگاه قضایی نشان از موج جدید بازداشت های فله ای، اعدام های گسترده، سرکوب، ارعاب جامعه مدنی و منتقدان را دارد.

در حالی ابراهیم رئیسی از سوی علی خامنه ای به عنوا رئیس قوه قضائیه منصوب شد که، این کارگزار حکومتی دارای کارنامه ای سیاه در ده های قبل بویژه در سالهای 60 و اعدام گسترده می باشد.

رئیسی در شرایطی به ریاست قوه قضائیه تکیه زد که وعده طعم شیرین عدالت را به مردم ایران داد. اما از همان ابتدای بر سرکار آمدن او طعم عدالتی با سبک یکی از اعضای مرگ را به مردم چشانید.

صدور احکام سنگین، اعدامهای گسترده، فشار بر جامعه کارگری و صدور احکام سنگین برای کارگران، نقض فاحش قوانین، دور زدن قانون و ده ها مورد دیگر در زمان شش ماه ریاست وی بر قوه قضائیه اعمال شده است.

قابل ذکر است که عملکرد ابراهیم رئیسی در طول این شش ماه، در قیاس با سالهای گذشته روسای دستگاه بیداد رژیم جمهوری اسلامی ایران از روند افزایشی برخوردار بوده است.
رئیسی از نزدیکان به خامنه ای و بیت او بوده و پیشتر نیز در ده های شصت جزو هیئت مرگ و طی سالهای گذشته متولی آستان قدس رضوی بوده است.PM:04:19:09/09/2019
‌ ‌ 250 ‌‌بار دیده شده‌‌


پربیننده ترین ها ‌