اعتراض به حجاب اجباری در ایران کماکان ادامه دارد

آسونیوز/ تصاویر انتشار یافته در شبکه های اجتماعی نشان از ادامه اعتراضات به حجاب اجبرای در ایران دارد. در همین ارتباط و در طی روهای گذشته، یک زن در یکی از شهرستانهای تابعه ارومیه در اعتراض به دخالت مامور نیروی انتظامی در نحوه پوشش وی، روی خودروی گشت این نیرو نشسته است.

گفتنی ست که این شهروند، بلافاصله از سوی مامورین با ضربو جرح شدید بازداشت شده است.
لازم به یادآوری ست که، سرکوب، بازداشت و آپارتاید جنسی، تبعیض و ده ها مورد دیگر از سوی رژیم جمهوری اسلامی ایران همواره بر جامعه زنان اعمال شده است و طی سال های اخیر فشار بر زنان و دختران تشدید شده است.AM:10:03:26/09/2019
‌ ‌ 1174 ‌‌بار دیده شده‌‌