بازداشت فعال کارگری کورد در سنندج

آسونیوز- در استمرار بازداشت شهروندان کورد، یک فعال کارگری کورد در شهر سنندج ازسوی نیروهای  لباس شخصی وابسته به اطلاعات این شهر بازداشت شد.

روز دوشنبه 22 مهرماه سال 1398 خورشیدی، یک فعال کورد با هویت "فرامرز شریعتی" در محل کارخود، توسط نیروهای اطلاعاتی سنندجبازداشت، و به مکانی نامعلومی منتقل شده است.

تا لحظه ی انتشار این خبر، از محل نگهداری و علت دستگیری نامبرده هیچ اطلاعی در دست نیست.AM:11:46:17/10/2019
‌ ‌ 415 ‌‌بار دیده شده‌‌