زخمی شدن سه کولبر در نقاط مرزی پیرانشهر و ارومیه

آسونیوز- در تداوم کشتار سیستماتیک کولبران و کاسبکاران کورد در شهرهای کوردستان، طی روز گذشته سه کولبر در نوار مرزی کوردستان، بر اثر شلیک مستقیم و بدون اخطار نیروهای رژیم ایران زخمی شدند.

روز شنبه 27 مهرماه سال 1398 خورشیدی، دو کولبر با نام های "بهمن" اهل مهاباد و "خالد" از اهالی پیرانشهر، در "کانی خدا" بر اثر شلیک نیروهای رژیم به شدت زخمی، و جهت مداوا به بیمارستان "چومان" در اقلیم کردستان عراق منتقل، و اکنون تحت درمان هستند.

در همین ارتباط یک کولبر دیگر در با نام "ماهرطاقی" اهل ارومیه، توسط نیروهای مسلح رژِیم بدون اخطار قبلی مورد اصابت قرار گرفت و از ناحیه پا به شدت زخمی شد.

نامبرده نیز توسط شهروندان محلی جهت مداوای پزشکی به مراکز درمانی ارومیه منتقل شد.PM:03:27:20/10/2019
‌ ‌ 247 ‌‌بار دیده شده‌‌