حضور حزب کومه له کوردستان ایران در نوزدهمین کنگره ملی کوردستان "ک ن ک"

آسونیوز- نوزدهمین کنگره ملی کوردستان "ک ن ک" در تاریخ 18 الی 20 اکتبر سال جاری، با شرکت نمایندگان احزاب، سازمان ها و شخصیت های سیاسی و با مشارکت نمایندگان حزب کومه له کوردستان ایران در آیندهون هلند برگزار شد.

تقویت دیالوگ، صلح داخلی به عنوان شعار اصلی کنگره در 20مین سالروز تاسیس این کنگره مشخص شد.

بیشتر مقالات ارائه شده در کنگره ملی کوردستان "ک ن ک" در راستای تحکیم یکصدایی و اتحاد ملت کورد و همچنین حمایت و پشتیبانی از کوردستان سوریه بود.

نخستین روز کنگره به قرائت پیام احزاب و جناح های سیاسی اختصاص یافت و روزهای دوم و سوم، مختص به فعالیت های داخلی کنگره بود.

نمایندگان حزب کومه له کوردستان ایران در این کنگره، رفقا: کیوان فرامرزی و حسیبه لطفی زار بودند که پیام کومه له به این کنگره، توسط رفیق کیوان فرامرزی قرائت شد.PM:03:39:20/10/2019
‌ ‌ 544 ‌‌بار دیده شده‌‌