آموزش مهارت چند همسری در تهران

آسونیوز- گزارش ها حاکی از آن است که موسسه‌ای در تهران کارگاه آموزشی برگزار کرده با عنوان "مهارت‌های ارتباطی خانواده‌های چندهمسری" که ظاهرا تشویق به تشکیل خانواده‌ی چندهمسری هدف اصلی این کارگاه است.

ضرورت احیای فرهنگ چندهمسری، الزامات تشکیل خانواده چند همسری، احکام فقهی خانواده‌های چندهمسری، مهارتهای ارتباطی خانواده‌های چندهمسری عناوین بحث های مطرح شده در این کارگاه آموزشی است.

از آن جایی که چند همسری معمولا در بین مردان رایج است، آسیبهای چند همسری معمولا از همین زاویه بررسی می شود.

برخی از این آسیب ها مشابه آسیب‌های خیانت می‌باشد. موارد رایج آسیب شامل موارد زیر می باشد:

-آثار روانی چند زنی برای زنان معمولا بسیار شدید بوده و تا جایی پیش می رود که ممکن است باعث -ایجاد اختلالات روانی از قبیل افسردگی و اختلالات اضطرابی شود.

-چند زنی اصولا عامل از هم پاشیدگی خانواده ها و طلاق می شود.

-چندزنی باعث می شود به زن احساس بی کفایتی و احساسات مرتبط با نادیده گرفته شدن دست دهد.

-خشونت های خانگی و ایجاد حسادت و رقابت میان زنان اصولا شایع می باشد.

-در مواردی که زنان چند همسر دارند، مسائل مرتبط با حسادت جنسی و احساس مالکیت بر زن دیده می شود.
-این حسادت ها چالش، دعوا و تعارض ایجاد می کنند و آرامش خانواده را برهم می زنند.

آمار خودکشی در زنانِ خانواده های چند همسری بالاتر است.علاوه بر تاثیرات گفته شده، رقابت های همسران و تنش ها و اضطراب هایی که زنان تحمل می کنند بر رفاه و آسایش کودکان تاثیر می گذارد. کودکان نیز ممکن است درگیر رقابت های مادران خود شوند، اضطراب و افسردگی در کودکان این خانواده ها دیده می شود.PM:02:37:04/11/2019
‌ ‌ 587 ‌‌بار دیده شده‌‌