ایجاد حرمسراهای خانگی در سایه حکومت اسلامی ایران

آسونیوز- در پی انتشار اخبار و گزارشاتی در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی مبنی بر ترویج ایجاد چند همسری در ایران، واکنش هایی را در شبکه های اجتماعی در پی داشت.

در همین ارتباط، سکوت مسئولین مرتبط و بی اعتنایی به این موضوع از سوی مراجع به اصطلاح تقلید، رفته رفته به ترویج و گسترش این فرهنگ انجامیده است. اکنون موضوع چند همسری در رسانه ها و مراکز رسمی مورد تشویق و ترغیب قرار گرفته است.

به گفته برخی از جامعه شناسان این روند می تواند زمینه ساز فساد و اشاعه ی فحشا در جامعه باشد.AM:09:49:10/11/2019
‌ ‌ 409 ‌‌بار دیده شده‌‌