به مناسبت روز جهانی کودک

تنظیم: آسو یاری

روز جهانی حمایت از کودکان به عنوان روز کودک در ۱ ژوئن از سال ۱۹۵۰ در بسیاری از کشورها برگزار می‌شود.

۲۰ نوامبر از سوی سازمان ملل متحدروز جهانی کودک نامگذاری شده‌ است. گرچه روز کودکان در بسیاری از کشورهای جهان (تقریباً ۵۰) در اول ژوئن جشن گرفته می‌شود، روز جهانی کودک سالانه ۲۰ نوامبر برگزار می‌شوداولین بار توسط پادشاهی انگلستان در سال ۱۹۵۴، برای تشویق همه کشورها برای ایجاد یک روز، برای ارتقا تبادل و تفاهم متقابل در بین کودکان و اقدام عملی به نفع و رفاه کودکان جهان اعلام شد.

تعریف کودک:

کودک به هر انسانی که زیر هجده سال تمام باشد گفته می شود؛ مگر این که مطابق قانون حاکم بر آن شخص ، سن کمتری برای رشد او مقرر شده باشد.

کنوانسیون حقوق کودک

مهم ترین سند حقوقی بین المللی برای کودکان، کنوانسیون حقوق کودک است که در سال١٩٨٩به تصویب رسیده است، و مهمترین حقوق کودکان در آن درج شده است. همچنین در این سند کمیته ای برای بررسی وضعیت کشورها در زمینه حقوق کودک ایجاد شده است.

مهم ترین مواد این کنوانسیون مواد منع تبعیض، مصالح عالیه کودک، حق بر حیات کودک و حق بر شنیده شدن نظر کودک می باشد.از دیگر حقوق کودک حق بر رشد و بقای کودک است که به دنبال حق بر حیات کودک می آید و یکی از بنیادی ترین حقوق کودکان است و باقی حقوق موقوف بر آن است. همچنین می توان به حق بر ثبت ولادت، ثبت نام و تابعیت نیز اشاره کرد.

حق بیان آزادانه عقاید، حق آزادی فکر و عقیده، شرکت در انجمن ها، حق بر آموزش کودک، حق برخورداری از بهداشت، رفاه و تأمین اجتماعی از دیگر حقوق کودکان در این کنوانسیون است.

کودک آزاری چیست؟

هرگونه آسیب جسمی، روانی، جنسی، غفلت و عدم رسیدگی به نیازهای اساسی کودک زیر ۱۸ سال توسط افرادی که عهده‌دار مراقبت از کودک هستند کودک آزاری محسوب می شود.

انواع کودک آزاری:

١)سوء استفاده جسمی: در تعریف کودک آزاری جسمی همانند کودک آزاری تعریف واحد وجود ندارد و تحت تاثیر عواملی مانند فرهنگ و آداب و رسوم مرتبط با تربیت کودک و قوانین حقوقی مربوط به اطفال می باشد. عده ای از صاحب نظران معتقدند که برای تعریف کودک آزاری جسمی باید معیارهای اجتماعی مربوط به یک جامعه را مورد نظر قرار داد زیرا ممکن است برخی از خشونت ها در فرهنگی رایج باشد ولی در فرهنگ دیگری بدرفتاری و آزار تلقی شود.


٢)سوء استفاده عاطفی: این نوع کودک آزاری که گاهی سوء استفاده روان شناختی نامیده می شود، در تمام انواع کودک آزاری وجود دارد. به عبارتی دیگر علاوه بر آزار جسمی، جنسی و غفلت از کودک رفتارهای دیگری باعث آزار عاطفی کودک می شود که عبارت است از ایجاد وحشت، تهدید، انتقاد مداوم، ایجاد احساس گناه، مسخره کردن و… که باعث می شود بهداشت روان و عملکرد روان شناختی فرد در بزرگسالی تحت تاثیر قرار گیرد.

٣)سوء استفاده جنسی: این نوع آزار، با زور و اجبار همراه است. در سوء استفاده جنسی از کودک، یک نوجوان یا فرد بزرگسال از کودک برای تحریک و ارضای جنسی خود استفاده می کند که پیامدهای مخربی برای کودک به همراه دارد.از کودک آزاری جنسی می توان به ازدواج زود هنگام کودکان اشاره کرد که در آن استثمار جنسی رخ می دهد.

٤)غفلت: یکی از شایع‌ترین انواع کودک آزاری است که به صورت غیر عمدی به دلیل بی توجهی و غفلت رخ میدهد. غفلت عبارت است از عدم فراهم کردن نیازهای اساسی کودک مانند تغذیه، پوشش، مسکن، بهداشت، آموزش و همچنین بی توجهی به نیازهای روانی عاطفی کودک را شامل می‌شود.

چهار حق اصلی کودک:

ü تبعیضی در کار نیست. تمامی کودکان در نقاط جهان، حقوق برابر برای گسترش پتانسیل و موقعیت خود در تمام اوقات دارند. به عنوان مثال: هر کودک بدون در نظر گرفتن جنس، نژاد، ملیت، مذهب، معلولیت، نسب، و دیگر موارد باید از حقوق برابری برای تحصیل کردن برخوردار باشد.

ü منافع کودک باید در همه اقدامات و تصمیمات مربوط به یک کودک" توجه اولیه" باشد. وقتی تصمیمات بر مبنای بودجه یک دولت حقوق کودکان را تحت تاثیر قرار می دهد، همان دولت باید به این موضوع توجه کند چه تمهیداتی را به کار ببرد که کمترین تاثیر بر روی حقوق کودکان گذاشته شود و چگونه مشکلات ناشی از بودجه بر روی حقوق آن ها تاثیر نگذارد.

ü حق بقا و توسعه، اهمیت حیاتی اطمینان از دسترسی به خدمات اساسی و برابری فرصت ها برای کودکان را برای رسیدن به توسعه کامل آن ها برجسته می کند. مثل کودکی که دارای معلولیت است باید حقوقی برابر با سایر کودکان در زمینه دست یابی به شرایط تحصیلی و مراقبت های سلامت و پزشکی داشته باشد. او باید پتانسیل های خود را به مرحله اجرا بگذارد.

ü صدای یک کودک باید شنیده شود و چیزی که می گوید باید مورد اهمیت قرار بگیرد. در رابطه با موضوعی مختلف به خصوص تصمیماتی که قرار است درباره خود کودک گرفته شود باید صد در صد با او مشورت شود.AM:09:35:20/11/2019
‌ ‌ 936 ‌‌بار دیده شده‌‌